تعداد بازدید: 3007

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 13 آبان 1388-0:0

دموکراسی یا مصلحت آمریکايی ها ؟

يادداشتي از دکتر سيف الرضا شهابي(بابل) درباره علت انصراف عبدالله عبدالله از انتخابات اخير افغانستان.


  آقای عبدالله عبدالله اولين وزير خارجه افغانستان در بعد حمله آمريكا و متحدانش به اين كشور و كانديداي رياست جمهوري افغانستان كه به اتفاق آقاي حامد كرزاي به دور دوم انتخابات رسيد، در مقام اعتراض به  اعضای كميسيون مستقل انتخابات و شائبه تقلب درمرحله دوم  انتخابات از ادامه فعاليت انتخاباتي انصراف داد و اعلام كناره گيري نمود و كرزاي را بدون رقيب در صحنه انتخابات گذاشت.

 براي ارزيابي اقدام عبدالله بايد توجه داشت که عبدالله روي حمايت آمريكائي ها حساب باز كرده بود و احتمالا مقامات واشنگتن قبل از مرحله اول  وعده هائي به او داده بودند. ناگاه عبدالله بعد از انتخابات پي برد آمريكائي ها با كرزاي به توافقاتي دست پيدا و پشت او را خالي كردند؛ لذا ترجيح دادبه بهانه اعضاي كميسيون مستقل انتخابات از ادامه فعاليت دست بكشد و مسابقه اي را كه نتيجه آن قبل از بازي مشخص است به حال خود رها كند زيرا با حضور در صحنه انتخابات به اصطلاح  عرض خود مي برد و زحمت طرفدارانش را مي افزود.

        علت اين كه آمريكائي ها قبل از انتخابات به او وعده دادند و بعد عقب نشيني كردند دو دليل است:

1-    تصميم داشتند با ترساندن كرزاي امتيازات بيشتري از او بگيرند.كرزاي به اهداف واشنگتن پي برد و وعده هر گونه همكاري را داد و حمايت آمريكائي ها را دريافت كرد. به اين خاطر بعداز انصراف عبدالله خانم هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكاگفت واشنگتن آماده است تا با رهبر دولت آينده افعانستان همكاري كند .

2-   آمريكائي ها به نفوذ كرزاي واقف شدند و متوجه شدند كرزاي برنده ماراتن انتخابات رياست جمهوري است. بر اين اساس ترجيح دادند با او كنار بيايند و روابط دو طرف را خراب تر نكنند .ديويد آكسلراد مشاور رياست جمهوري امريكا در مصاحبه با شبكه  سي بي اس گفت :هر نظر سنجي كه در افغانستان صورت گرفته بود نشان مي داد وي (عبدالله) در هر صورت شكست خواهد خورد بنا بر اين ما با دولت كرزاي تعامل خواهيم كرد .

        موقعيت عبدالله مشابه وضعيتي است كه براي دكتر علي اميني نخست وزير ايران در سال 41 شمسي به وجود آمد. اميني روي حمايت كندي دمكرات رئيس جمهوروقت آمريكا حساب باز كرده بود و چالش با شاه را شروع كرد. محمد رضا در سفر به واشنگتن و در ملاقات با مقامات كاخ سفيد چك سفيد در اختيار آن ها گذاشت و حمايت آمريكائي ها دريافت كرد و در مراجعت اميني را بر كنار كرد تا انقلاب سفيد را بر اساس رهنمود هاي آمريكائي ها راه بيندازد.اميني هنگامي كه پشت خود را از حمايت آمريكائي ها خالي ديد راه خودش را گرفت و رفت به سوئيس و كارتش براي هميشه سوخت .

        امروز در وضعيت پديد آمده دو راه براي عبدالله وجود دارد تا از سوختن كارتش جلوگيري كند:

1-     در دولت حامد كرزاي به عنوان وزير شركت كند تا اين دوره رياست جمهوري كرزاي به پايان برسد و در دوره بعد مجددا نامزد شود.

2-     با تشكيل حزبي فراگيربه فعاليت هاي سياسي در نقش اپوزيسيون وفادار در قالب فعاليت هاي حزبي ادامه بدهد.با توجه با اين كه عبدالله به دو قوم پرنفوذ پشتون و تاجيك وابستگي خانوادگي دارد خود را براي انتخابات دوره بعد رياست جمهوري آماده كند. در غير اين صورت تصور مي شود عبدالله باصرف كناره گيري كارت خود را بسوزاند .

      در روزهاي اخير برخي از مطبوعات داخلي دو مرحله اي شدن انتخابات را در افغانستان ناشي از دموكراسي در اين کشور تحليل كردند.حال نمي دانم كناره گيري عبدالله و عدم حمايت آمريكا و اظهارات خانم كلينتون مبني بر اين كه" از مقامات افغانستان مي خواهم اكنون كه عبدالله انصراف داده روند طولاني شده انتخابات رابه پايان برسانند" را چگونه تحليل خواهند كرد؟ در صورتي كه اين جانب فبل از انصراف عبدالله در يادداشتي خاطرنشان كرده بودم دو مرحله اي شدن انتخابات در افغانستان براي دموكراسي نبود بلكه به مصلحت آمريكا بود.    ©2013 APG.ir