تعداد بازدید: 3334

توصیه به دیگران 1

شنبه 16 آبان 1388-0:0

تا دقيقه نود

يک نماينده غرب استاني با انتصاب طاهايي مخالفت کرده است-گفته مي شود طاهايي گزينه کردان براي استانداري مازندران است-تفکرات سياسي طاهايي در جريانات چپ اوايل انقلاب ريشه دارد.


بعد از رفتن کريمي،کميته تعيين استانداران، هنوز به جمع بندي نهايي براي انتخاب استاندار جديد مازندران نرسيده است.

بنا بر خبرهاي رسيده به مازندنومه از قرار نيکنام-نماينده مردم تنکابن و رامسر در مجلس-مخالف انتصاب طاهايي به سمت استانداري مازندران است و مخالفتش را در مجلس علني هم کرده است.

آگاهان سياسي باور دارند تفکرات سياسي طاهايي در جريانات چپ اوايل انقلاب ريشه دارد و اصولگراي واقعي نيست.

در همين راستا يکي از فعالان اصولگراي استان مازندران به مازندنومه گفت:براي اصولگرايان استان تفاوتي بين آقايان طاهايي،صلاحي وقناعت وجود ندارد و هر کدام از اين نفرات به استانداري برسند،در راستاي اهداف دولت دهم خدمت خواهند کرد.

وي که نخواست نامش فاش شود تحليل کرد: شايد نام طاهايي تا دقيقه نود سر زبان ها باشد و در لحظات پاياني قناعت يا صلاحي به استانداري برسند.

گفته مي شود طاهايي گزينه کردان براي استانداري مازندران است.    ©2013 APG.ir