تعداد بازدید: 4498

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 24 آبان 1388-0:0

پس از تجمع

بعد از برگزاری تجمع 12 آبان ماه در دانشگاه مازندران، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند.


بنا بر گزارش رسيده به مازندنومه تعداد این دانشجویان تا کنون پنج نفر است.

 اشکان ذهابیان دانشجوی انتقالی دانشگاه مازندران که هنوز چند ماه از آزادی او پس از بازداشت سی روزه در تیرماه جاری نمی گذرد، اولین دانشجویی بود که قبل از این مراسم و در تاریخ 10 آبان پس از احضار به دادستانی بابل بازداشت شد.

سیاوش رضاییان دانشجوی ریاضی دانشگاه مازندران که 11 آبان بازداشت و یک روز بعد آزاد شده بود ، مجددا در تاریخ 15 آبان بازداشت شد.

بهنام فرازمند و زاوش گرایلی دو دانشجوی دیگر این دانشگاه بودند که پس از تجمع 12 آبان این دانشگاه و پس از انتقال به حراست دانشگاه، تحویل مامورین امنیتی بابلسر شدند.

 مهدی داودیان دانشجوی علوم اجتماعی این دانشگاه نیز شامگاه 13 آبان با یورش مامورین امنیتی به منزلش بازداشت و به زندان بابل منتقل شده است.

از این دانشجویان بازداشتی بهنام فرازمند و اشکان ذهابیان  پس از انتقال به دادسرا و بازپرسی به قید وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شدند.©2013 APG.ir