تعداد بازدید: 2873

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 14 اسفند 1384-0:0

ارزان‌ مي‌خرند ،گران‌ مي‌فروشند!

برنج؛از واسطه ها تا واردات.


‌ آخر زمستان‌ است‌ و كشاورزي‌ در استان‌هاي‌ شمالي‌، آرام‌ آرام‌ از خواب‌ سنگين‌ زمستاني‌ بيدار مي‌شود و خود را براي‌ بهار و جنب‌وجوش‌ و تلاش‌ آماده‌ مي‌كند.
هنوز تا گرما گرم‌ كاشت‌ و داشت‌ كشاورزي‌ يكي‌ دو ماهي‌ مانده‌ است‌ و البته‌ تا برداشت‌ محصول‌ تقريبا شش‌ ماه‌ ديگر.
اين‌ فاصله‌ زماني‌ تا تب‌ و تاب‌ برداشت‌ برنج‌ به‌ عنوان‌ عمده‌ترين‌ و مهمترين‌ محصول‌ استان‌هاي‌ شمالي‌ فرصت‌ بسيار مناسبي‌ است‌ تا كارشناسان‌، مديران‌ مربوطه‌ و برنامه‌ريزان‌ اقتصادي‌ در شاخه‌ كشاورزي‌ گرد هم‌ آمده‌ و به ويژه‌ درباره‌ قيمت‌ برنج‌، چگونگي‌ عرضه‌ و توزيع‌ آن‌ در بازارهاي‌ مصرف‌ و كوتاه‌ كردن‌ دست‌ واسطه‌ها كه‌ برنج‌ را از شاليكار در زمان‌ برداشت‌ بخاطر پرداخت‌ به‌ موقع‌ وام‌هاي‌ دريافتي‌ و احتياج‌ مردم‌ به‌ نقدينگي‌ ارزان‌ مي‌خرند و به‌ مصرف‌ كننده‌ ساير نقاط‌ كشور بابت‌ احتياج‌ روزانه‌ به‌ اين‌ محصول‌ حياتي‌ گران‌ مي‌فروشند فكر كنند و تصميم‌ بگيرند.
برنج‌ براي‌ ما ايراني‌ها در سبد غذايي‌ روزانه‌ به ويژه‌ در پذيرايي‌ها و مهمان‌نوازي‌ها اهميت‌ فوق‌العاده‌اي‌ دارد و اين‌ نيازمندي‌ و تقاضا، هر سال‌ برنامه‌ريزان‌ ما را وادار مي‌كند تا براي‌ جبران‌ كمبود توليد برنج‌ در كشور مقادير قابل‌ توجهي‌ از اين‌ محصول‌ را از كشورهاي‌ آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌ كه‌ محصولات‌ آن‌ چندان‌ هم‌ مرغوب‌ و درجه‌ يك‌ محسوب‌ نمي‌شوند وارد كند و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در استان‌هاي‌ شمالي‌ ايران‌ با توجه‌ به‌ وجود پتانسيل‌ موجود و اضافه‌ كردن‌ حمايت‌هاي‌ حداكثري‌ دولت‌ از كشاورزان‌ مي‌توان‌ در اين‌ بخش‌ به‌ خودكفايي‌ رسيد.
نگاه‌ متفاوت‌ برنامه‌ريزان‌ و مديران‌ تصميم‌ گيرنده‌ در اين‌ بخش‌ به‌ مقوله‌ شالي‌، شاليكاري‌ و شاليكاران‌ و بررسي‌ مشكلات‌ موجود از جمله‌ كاهش‌ هزينه‌ها، كاهش‌ قيمت‌هاي‌ سرسام‌آور سموم‌ دفع‌ آفات‌ و كودهاي‌ شيميايي‌، افزايش‌ معقولانه‌ قيمت‌ برنج‌ كه‌ هر ساله‌ به خاطر واردات‌ اين‌ محصول‌ از كشورهاي‌ ديگر به‌ حداقل‌ قيمت‌ موجود در بازار مي‌رسد، حمايت‌هاي‌ بانكي‌ با دريافت‌ حداقل‌ سود و تسريع‌ در كار تسطيح‌ زمين‌هاي‌ شاليزاري‌ كه‌ هنوز گام‌هاي‌ اول‌ را بر مي‌دارد، كاهش‌ ماليات‌ها و عوارض‌ ساليانه‌ مثل‌ وجوه‌ آب‌بها در كنار ساير اقداماتي‌ كه‌ تاكنون‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ مي‌تواند هم‌ در افزايش‌ توليد برنج‌ طي‌ سال‌هاي‌ آتي‌ تاثيرگذار باشد و هم‌ به‌ شاليكاران‌ براي‌ تلاش‌ بيشتر و توليد محصول‌ مرغوب‌تر انگيزه‌اي‌ مضاعف‌ بدهد.


لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ اين‌ نگاه‌ متفاوت‌ بايد در استان‌هاي‌ شاليكار ايران‌ يعني‌ استان‌هاي‌ شمالي‌ همزمان‌ صورت‌ گيرد و اين‌ مهم‌ در صورتي‌ روي‌ خواهد داد كه‌ استانداران‌ محترم‌ اين‌ استان‌ها يعني‌ گلستان‌، مازندران‌ و گيلان‌ همراه‌ با كارشناسان‌، مديران‌ مربوطه‌ و نمايندگان‌ جهت‌ بررسي‌ همه‌ جانبه‌ و اتخاذ تصميم‌هاي‌ درست‌ و تاثيرگذار نشست‌هاي‌ مشترك‌ داشته‌ و با همفكري‌ و هماهنگي‌ يكديگر در اين‌ زمينه‌ برنامه‌يزي‌ كنند.
البته‌ نبايد از نظر دور داشت‌ كه‌ حمايت‌ دولت‌ از شاليكاران‌ و تامين‌ مايحتاج‌ ضروري‌ همچنين‌ كم‌ كردن‌ هزينه‌ها به‌ نفع‌ مصرف‌ كننده‌ نيز خواهد بود. چرا كه‌ با اين‌ روند مي‌توان‌ كوله‌بار هزينه‌هاي‌ يك‌ شاليكار را سبك‌تر كرد و قيمت‌ متعادل‌تري‌ براي‌ محصول‌ او در نظر گرفت‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ قدرت‌ خريد مصرف‌ كننده‌ را بالا برد.


تعامل‌ و هم‌انديشي‌ نمايندگان‌ استان‌هاي‌ شمالي‌ و ارايه‌ طرح‌هاي‌ حمايتي‌ آنها به‌ مجلس‌ و تلاش‌ در تصويب‌ طرح‌هاي‌ مزبور نيز هم فكري‌ مسوولان‌ استان‌هاي‌ گلستان‌، مازندران‌، گيلان‌ و هم‌انديشي‌ كارشناسان‌ و مديران‌ اين‌ استان‌ها در كشف‌ و بررسي‌ چالش‌هاي‌ موجود و مرتفع‌ كردن‌ آنها، توليد اين‌ محصول‌ را افزايش‌ داده‌ و در مرغوبيت‌ و تعادل‌ قيمت‌ آن‌ هم‌ تاثير مثبتي‌ خواهد داشت‌. حال‌ كه‌ تا برداشت‌ محصول‌ برنج‌ و شروع‌ كاشت‌ و داشت‌ آن‌ هنوز يكي‌ دو ماهي‌ مانده‌ است‌ اين‌ فرصت‌ را براي‌ برنامه‌يزي‌هاي‌ درست‌ و اتخاذ تصميم‌هاي‌ تاثيرگذار از دست‌ ندهيم‌.(etemaad)    ©2013 APG.ir