تعداد بازدید: 2008

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 17 اسفند 1384-0:0

قاسم زاده تذکر داد،حداد نپذيرفت

نماينده بابل طي تذكر آيين نامه‌‏اي گفت: تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه عملا يعني اين که در راستاي كاهش نيافتن مصرف انرژي حركت خواهيم كرد.


 حسين علي قاسم زاده در تذكر آيين نامه‌‏اي خود گفت: به نظر من برگشت به لايحه بودجه در مورد بند "ز" تبصره 13 كه مربوط به بحث دو نرخي شدن بنزين است مغاير برنامه است زيرا در واقع نبود توجه به اصل برنامه نسبتي بر كاهش مصرف انرژي است.
حداد عادل نيز در پاسخ به وي گفت : به نظر بنده استنباط مي شود كه چون تكليف برنامه توسعه در مورد تثبيت قيمت‌‏ها در سال اول اجراي برنامه مد نظر است براي سال دوم مغايرتي وجود ندارد و تغيير برنامه محسوب نمي‌‏شود و دولت طي لايحه بودجه آن را مطرح كرده است.(ilna)


    ©2013 APG.ir