تعداد بازدید: 1934

توصیه به دیگران 1

شنبه 20 اسفند 1384-0:0

قانون آتش

آتش جنگل هاي مازندران را فرا گرفت.


iran-newspaper خبرداد:۱۰ نقطه جنگلى مازندران كه عصر روز پنج شنبه دچار آتش سوزى شده بود، با تلاش نيروهاى امداد ساعاتى بعد مهار شد.
به گفته «قاسم احمدى» -فرماندار چالوس- علت اين آتش سوزى ها كه از جنگل هاى مناطق «ازارك» و «مشعل مازو» اين شهرستان آغاز شده بود، از سوى مسؤولان ذي ربط در حال بررسى است. وى افزود: در جريان مهار آتش سوزى مناطق ياد شده دو تن از نيروهاى امداد به دليل سخت گذر بودن منطقه سقوط كرده و آسيب ديدند.
«سيدمهدى موسوى خورشيدى» فرماندار كلاله نيز از مهار آتش سوزى جنگلهاى منطقه «خدرعليا» اين شهرستان خبر داد و گفت: اين آتش سوزى كه براثر وزش بادهاى فصلى رخ داد، از جنگل هاى «آق قميش» شهر گاليكش شروع شد و در ادامه به جنگل هاى كلاله رسيد.
در همين حال، «على اكبر سام دليرى» -مسؤول روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى غرب مازندران- گفت: در اين آتش سوزى به گونه هاى جنگلى زيان وارد شد و علت آن هم عوامل انسانى بوده است.

 اداره كل منابع طبيعى غرب مازندران بيش از ۶۲۰ هزار هكتار جنگل و مرتع را زير پوشش دارد. «سام دليرى» از اهالى منطقه خواست كه در صورت مشاهده آتش سوزى در عرصه هاى جنگلى، منابع طبيعى را مطلع سازند.
آخرين خبر دريافتى از ستاد حوادث غيرمترقبه استان مازندران حاكى است در مجموع آتش سوزى هاى اخير ۱۰۰ هكتار جنگل خسارت ديده اند.

خبرهاي بيشتر را اين جا بخوانيد:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8412190024

و:http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=301421

هم چنين ديروز جنگل هاي منطقه قاديکلاي قائم شهر آتش گرفت که با حضور ماموران خاموش شد.

اما خبر ديگر اين که ۱۶۰ اعلام شده هزار هكتار از جنگل هاى مركزى مازندران مخروبه است. «حسين عليپور» -مدير كل منابع طبيعى مازندران منطقه سارى- با بيان اين خبر گفت: از اين ميزان از جنگل هاى مخروبه كه از گلوگاه بهشهر آغاز و تا علمده نور ادامه دارد قابل احيا است.     ©2013 APG.ir