تعداد بازدید: 2009

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 اسفند 1384-0:0

مختاباد در هيئت مديره كانون پژوهشگران خانه موسيقي

سومين مجمع عمومي كانون پژوهشگران خانه موسيقي پريروز در محل خانه موسيقي انجام و در آن ضمن تصويب آيين نامه مجمع، انتخابات هيأت مديره و بازرسان برگزار شد.


 از ميان ۱۳ كانديداي هيأت مديره به ترتيب، ساسان فاطمي(نويسنده کتاب موسيقي و زندگي موسيقيايي مردم مازندران)و سيدابوالحسن مختاباد(روزنامه نگار ساروي ، نوازنده سه تار و برادر عبدالحسين مختاباد) در کنار فرشاد توكلي و منصوره ثابت زاده و هومان اسعدي بيشترين آرا را به دست آوردند و به عنوان اعضاي اصلي و هما افسري و هوشنگ جاويد به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.    ©2013 APG.ir