تعداد بازدید: 1918

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 اسفند 1384-0:0

نماينده ي فضايي

دکتر "حجت‌الله روحي"-نماينده بابلسر-عضو شوراي عالي فضايي شد.


محمود احمدي نژاد -رييس جمهور- "كامران دانشجو"، "حسين بلندي" و "حجت‌الله روحي"-نماينده بابلسر- را  به عنوان اعضاي شوراي عالي فضايي منصوب كرد.

 احمدي نژاد در اين حكم ابراز اميدواري كرده است با همكاري اعضاي جديد و دبيرخانه شوراي عالي فضايي، برنامه‌هاي سازمان فضايي ايران تقويت شود.

اين حكم با استناد به تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۳‬شوراي عالي فضايي صادر شده است .    ©2013 APG.ir