تعداد بازدید: 3112

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 اسفند 1384-0:0

شموشک‌ به‌ خود باخت‌

شموشک‌ نوشهر يک‌ - صباباترى‌ تهران‌ 2(گزارشي از بازي ديروز شموشک نوشهر و صباباطري تهران)


گلها: محمد جبارپور (13) براى‌ شموشک، يدا... اکبرى‌ (86) و على‌ دايى‌ (2+90) براى‌ صباباترى‌
بازيکنان‌ شموشک: محمود بحرينى‌ (2) اسماعيل‌ غروى‌ (5/2) مجيد کاويانپور (2) محمد قريب‌ (5/1) محمد مختارى‌ (2) محسن‌ يوسفى‌ -27 على‌ آذرى‌ (5/2) ابوذر رحيمى‌ (3) بابک‌ رضى‌ (5/2) اسفنديار محسنى‌ (3) على‌ حداد (2) و محمد جبارپور (5/3) -71 سعيد کوزه‌گر (2)
سرمربي: جواد مقدم‌
غايب‌ بزرگ: حسين‌ يوسفى‌
بهترين‌ بازيکن: محمد جبارپور
اخطار: مجيد کاويانپور
بازيکنان‌ صباباتري: المير توليا (5/2) يحيى‌ گل‌محمدى‌ (3) سهراب‌ بختيارى‌زاده‌ (5/2) سعيد بيگ-ي(2) على‌اصغر محمدى‌ (5/2) -63 على‌ دايى‌ (3) يدا... اکبرى‌ (5/3) مسعود زارعى‌ (3) بابک‌ ذوالرحمى‌ (2) مصطفى‌ مهديزاده‌ (2) -77 سيدمجتبى‌ حسيني، محسن‌ سلطانى‌ (5/2) و روبرت‌ مارگوسى‌ (2) -68 على‌ قاسميان‌ (3)
سرمربي: محمدحسين‌ ضيايى‌
غايب‌ بزرگ:--
بهترين‌ بازيکن: يدا... اکبرى‌
اخطار: يحيى‌ گل‌محمدي، مسعود زارعى‌ و سعيد بيگى‌
داور: محسن‌ قهرماني، کمکها: رضا سخندان‌ و رامين‌ عرفانيان، داور چهارم: محسن‌ زماني، نماينده‌ سازمان‌ و ناظر داوري: حاتم‌ بک‌پور
ورزشگاه‌ شهداى‌ نوشهر
تماشاگر: 2500 نفر
نتيجه‌ دور رفت: دو بر صفر به‌ سود صباباترى‌
نماى‌ کلى‌
شموشک‌ در غياب‌ بهمن‌ فروتن‌ بازى‌ برده‌ مقابل‌ صباباترى‌ را با شکست‌ عوض‌ کرد تا به‌ همراه‌ شهيد قندى‌ دو کانديداى‌ جدى‌ سقوط‌ به‌ دسته‌ پايين‌تر باشد. البته‌ به‌ نظر مى‌رسد جواد مقدم‌ نيز تفکرات‌ بهمن‌ فروتن‌ را روى‌ نيمکت‌ ذخيره‌ها پياده‌ کرد.
صبا که‌ نيمه‌ نخست‌ در حد و اندازه‌هاى‌ خود ظاهر نشد با بازيخوانى‌ سرمربى‌ خود و تعويض‌هاى‌ خوبى‌ که‌ انجام‌ داد نبض‌ بازى‌ را به‌ دست‌ گرفت‌ و از سويى‌ بيرون‌ کشيدن‌ محمد جبارپور بهترين‌ مهره‌ شموشک‌ مزيد بر علت‌ شد تا صبا همه‌جانبه‌ حمله‌ کند و در نهايت‌ با زدن‌ 2 گل‌ به‌ 3 امتياز بازى‌ دست‌ يابد.
عدم‌ استفاده‌ از مدافعان‌ جوان‌ و کم‌تجربه‌ در ترکيب‌ شموشک‌ در حالى‌ که‌ مدافعان‌ باتجربه‌اى‌ چون‌ حسين‌ يوسفى‌ روى‌ نيمکت‌ نشسته‌ بودند در پيروزى‌ صبا بى‌تأثير نبود.
به‌ هر صورت‌ شموشک‌ به‌ کادر فنى‌ خود باخت‌ تا بهترين‌ فرصت‌ را براى‌ اميدوار شدن‌ به‌ بقا از دست‌ بدهد.
لحظات‌ ديدنى‌
دقيقه‌ 13: ارسال‌ بلند اسفنديار محسنى‌ از جناح‌ راست‌ با اشتباه‌ المير توليا همراه‌ شد تا محمد جبارپور با تيزهوشى‌ گل‌ اول‌ بازى‌ را به‌ ثمر برساند.
دقيقه‌ 86: کرنر ارسالى‌ على‌ قاسميان‌ با تعلل‌ سنگربان‌ و مدافعان‌ شموشک‌ توأم‌ شد. توپ‌ در پشت‌ محوطه‌ هجده‌ قدم‌ به‌ اکبرى‌ رسيد که‌ ضربه‌ پاى‌ چپ‌ اين‌ بازيکن‌ به‌ زيبايى‌ در کنج‌ دروازه‌ شموشک‌ جاى‌ گرفت.
دقيقه‌ 2+90: 6 بازيکن‌ شموشک‌ در مهار حمله‌ سه‌ نفره‌ صباباترى‌ ناموفق‌ بودند تا على‌ دايى‌ با روى‌ پاى‌ چپ‌ و ضربه‌ خوبى‌ که‌ به‌ توپ‌ وارد کرد شادى‌ را به‌ اردوى‌ صبا به‌ ارمغان‌ بياورد.
اتفاق‌ ويژه‌
اين‌ بازى‌ اتفاق‌ خاصى‌ نداشت!(khabars)


    ©2013 APG.ir