تعداد بازدید: 2095

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 اسفند 1384-0:0

نادري به جاي حسن زاده

شنيده ها حاکيست به زودي محمد نادري جاي حسن زاده را در سمت فرمانداري بابلسر مي گيرد.


نادري که زماني در شهرداري تهران کار مي کرد،پيش از اين معاون اجرايي مديرعامل همابود.وي از نزديکان احمدي نژاد است که از سوي خود او به بابلسر مي آيد.حسن زاده هم به کردستان مي رود تا معاون سياسي - امنيتي نجار -استاندار کردستان-شود.

گفتني است استاندار مازندران براي انتخاب فرد مناسب فرمانداري بابلسر از بين گزينه هاي پيشنهادي  حجت الله روحي-نماينده اين شهر-و نيروهاي طرفدار رييس جمهور مردد بود که با اين انتصاب،هواداران احمدي نژاد به خواسته خود دست يافتند.    ©2013 APG.ir