تعداد بازدید: 3697

توصیه به دیگران 1

شنبه 29 مهر 1396-8:33

در یک اقدام جالب و با حمایت شورای محل؛

زمین های بایر روستای اساس سوادکوه زیر کشت رفت

شورای اسلامی روستای اساس بالغ بر 30 هکتار زمین های اهالی را برای کشت محصولات در اختیار گرفته است تا با یک برنامه منسجم کشاورزی از بین رفته را احیا کند. شورا به اهالی پیشنهاد داده که آمادگی دارد زمین های شان را در اختیار گرفته و بدون دریافت هیچ هزینه ای برای شان کشت و در پایان فقط هزینه خالص را دریافت کند.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، قاسمعلی ایران منش: پس از نزدیک به چهل سال، زمین های روستای «اساس» سوادکوه بار دیگر بوی تلاش به خود دید.

بر اساس این گزارش، زمین های کشاورزی این روستا که بیش از سه دهه در آن کشت نمی شد، به همت شورای اسلامی روستا شخم زده شد تا دوباره برای اهالی تولید به ارمغان بیاورد.

شورای اسلامی روستای اساس بالغ بر 30 هکتار زمین های اهالی را برای کشت محصولات در اختیار گرفته است تا با یک برنامه منسجم کشاورزی از بین رفته را احیا کند .

اعضای شورا به اهالی پیشنهاد دادند که آمادگی دارند زمین های شان را در اختیار گرفته و بدون دریافت هیچ هزینه ای برای شان کشت و در پایان فقط هزینه خالص را دریافت کنند. اگر هم مایل به در اختیار گذاردن زمین نیستند، خودشان کشت کنند.

  این طرح باعث تحرک محلی ها شده و اکنون اتفاقی تحسین برانگیز در این رئوستای کوهستانی به وقوع پیوسته است.

جمعه 28 مهر زمین های شخم خورده روستای اساس بار دیگر صاحبان خود را در جنب و جوش برای تولید دید که می تواند نوید بخش ایجاد اشتغال و تولید محصولات برای رفع نیازهای غذایی محسوب شود.

جا دارد مسئولان مربوط هم با حضور در این روستا و همراهی و مساعدت به اهالی، انگیزه ها را هدایت و حمایت کنند .

 ©2013 APG.ir