تعداد بازدید: 1960

توصیه به دیگران 1

شنبه 3 مرداد 1383-0:0

بر اساس شنيده هاي تاييد نشده ؛ استاندار در انديشه ترک مازندران است

دليل رفتن پنجه فولادگران و صالحي(معاون وي) از استان هنوز معلوم نيست


محمد علي پنجه فولادگران که از زمان آمدنش به مازندران مدت زيادي نمي گذرد،در انديشه ترک اين استان است.براساس شنيده هاي تاييد نشده معاون سياسي استاندار-صالحي- نيز به زودي به سمت معاون استاندار گلستان منصوب خواهد شد. دليل رفتن پنجه فولادگران و صالحي از استان هنوز معلوم نيست


    ©2013 APG.ir