تعداد بازدید: 1711

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 4 مرداد 1383-0:0

بهره بردارى از ۳ معدن درمازندران

درمراسمى با حضور مسؤولان، ۳واحد معدنى در مازندران افتتاح و موردبهره بردارى قرارگرفت.


به گزارش رسيده واحدهاى ذغال سنگ درگاه، شن و ماسه سياه بيشه و شن و ماسه بلده كه با سرمايه گذارى ۶۰۰ميليون تومان به بهره بردارى رسيدند، براى ۴۸نفر اشتغال ايجادنمود.


    ©2013 APG.ir