تعداد بازدید: 1904

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 4 مرداد 1383-0:0

ميانگين نرخ بيكاري استان مازندران 9,2 درصد اعلام شد

بر اساس نتايج طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار در سال 1382 ميانگين نرخ بيكاري در مازندران 9,2 درصد اعلام شد .


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران , اجراي طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار به صورت سالانه در چهار نوبت اجرا مي گردد كه در شرايط فعلي كشور شناسايي نيروي كار بخصوص شناخت تغيرات ساختار اقتصادي و تركيب شغلي داراي اهميت ويژه اي است كه مورد نياز دست اندركاران بررسيهاي اجتماعي , اقتصادي و بويژه برنامه ريزان كشور است .


    ©2013 APG.ir