تعداد بازدید: 3814

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 5 مرداد 1383-0:0

با همكارى مشترك ايران و هلند ، بزرگترين دهكده گل و گياه كشور در مازندران ايجاد مى شود

غضنفرى رئيس اتحاديه گل و گياه استان مازندران با اعلام اين خبر گفت: قرارداد احداث اين دهكده با شركت «دالسم» هلند به امضا رسيده وعمليات اجرايى آن بزودى آغاز خواهد شد.


وى افزود: اين دهكده با تسهيلات و سرمايه گذارى ۴۱۰ميلياردريالى اجرا شده و موجب افزايش قابل توجه توليد گل و گياه كشور خواهد داشت. وى در ادامه اظهار داشت: با ايجاد دهكده مذكور از محل توليد گل و گياه، براى كشور ارزآورى به وجود مى آيد. وى محل احداث دهكده بزرگ گل و گياه را «چپكرود جويبار» در شمال غرب سارى ذكر كرد و گفت: مقدمات آغاز كار با هماهنگى بخشهاى مربوطه در حال اجراست. به عنوان مثال بخش وسيعى از اين زمين در ماههاى گذشته توسط عده اى از روستاييان مورد غصب قرار گرفته بود كه با صدور احكام اداره كل دادگسترى وتلاش شوراى تأمين استان مازندران رفع تعرض شد. همچنين به گفته كارشناسان گل و گياه مازندران با آغاز فعاليتهاى توليد دهكده گل و گياه، اين دهكده قادر به ايجاد ۲هزار فرصت شغلى است. وى با اشاره به مشكلات توليدكنندگان گل و گياه در داخل گفت: واردات قاچاقى «گلهاى شاخه اى بريده شده» از كشورهاى تايلند، مالزى و سنگاپور به مناطق مختلف كشور باعث اختلال در توليد داخلى گل و گياه شده است. واردكنندگان غيرقانونى گلهاى شاخه اى با استفاده از يك شبكه كارچاق كنى و توزيع گلهاى خارجى بويژه در مناطق پرجمعيت و گردشگرى كشور در فعاليتهاى توليد گل و گياه كارشكنى مى كنند. غضنفرى وجود اين شبكه غيرقانونى گل و گياه را به يك رويداد اضطراب آور براى توليدكنندگان توصيف كرد و گفت: براى جلوگيرى از تعميم واردات سودجويانه گل و گياه كه متأسفانه با استفاده از هواپيما و ضوابط گمركى، لباس قانون به آن پوشانده اند، تلاشهايى انجام گرفته و مسؤولان بويژه بايد ورود غيرقانونى گلهاى شاخه اى را ممنوع كنند. به گفته وى، اين عده بدون در نظر گرفتن اعتراض توليدكنندگان گل و گياه داخلى، سعى مى كنند تا با اخذ مجوز از وزارتخانه ها و سازمانهاى ذيربط براى ورودگل و گياه، به واردات اين محصول رسميت ببخشند واز اين طريق توليدكنندگان را نسبت به مسؤولان ذيربط بى اعتماد كنند. وى گفت: با گذشت دودهه از برنامه ريزى، صرف تسهيلات هزينه هاى سنگين و برگزارى دهها نشست، همايش و سمپوزسيون براى ايجاد دهكده گل و گياه در مازندران، مشخص نيست كه به چه علتى عده اى سودجو كه خود مطلع هستند، تنوع و طراوت گل و گياه ايرانى گوى سبقت را ازتوليدات مشابه خارجى ربوده است، براى توليدكنندگان داخلى راه بندان ايجاد كرده اند. «احمد شيخى» مدير عامل توليدات كشاورزى نباتات گرمسيرى ايران كه درنوشهر استقرار دارد نيز گفت: واردات گل و گياه از كشورهاى آسيايى ضربه مهلكى بر پيكرگلخانه داران و توليدكنندگان زحمتكش است كه دولت پاسخگو است. وى افزود:واردات گلهاى شاخه اى از كشورهاى تايلند، سنگاپور و مالزى به يك اهرم بازدارنده در برابر توسعه علوم كشاورزى و باغبانى در كشور و كسب فن آورى تبديل شده است. وى كه درنيم قرن اخير با اشتغال تخصصى در امور پرورش گل و گياه فعاليت داشته مى گويد: تداوم واردات گل و گياه به كشور، ورود و گسترش آفات و بيماريهاى نباتى دركشور را افزايش مى دهد و افزون بر آن اين اقدام عامل دلسردى سرمايه گذاران گل و گياه شده است. وى افزود: واردات «گلهاى شاخه اى بريده شده» برخلاف موازين و اصولى است كه توليد كنندگان را به سرمايه گذارى در اين زمينه ترغيب مى كند و به هرحال وظيفه وزارتخانه هاى بازرگانى و جهادكشاورزى است كه با همگامى از صدور مجوز براى واردكنندگان گل و گياه به كشور ممانعت كنند. يكى ديگر از دست اندركاران گل و گياه گفت: مخاطرات ناپايدارى در روند توليد واختلال در نظام اتحاديه هاى توليدكننده گل و گياه ناشى از واردات گل و گياه به كشور نشانگر بى ثباتى و ناهماهنگى در سياستهاى دولت و رابطه با توليدكنندگان داخلى است. وى افزود: گلخانه داران مازندران به شدت نسبت به ورود گل و گياه خارجى به كشور معترض هستند و ورود محموله هاى گلهاى شاخه اى از ساير كشورها را ناشى از اختلال و به هم ريختگى در چرخه اقتصادى اين محصول مى دانند كه وزارتخانه هاى بازرگانى و جهادكشاورزى و نيز سازمانهاى حفظ نباتات و حفاظت محيط زيست موظف به ممنوعيت ورود اين محصول هستند.


    ©2013 APG.ir