تعداد بازدید: 1845

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 6 مرداد 1383-0:0

15هزارتن مصالح ساختماني به مناطق زلزله زده غرب مازندران ارسال شد

مديرکل بنياد مسکن استان مازندران گفت : براى بازسازى واحدهاى آسيب ديده از زلزله در غرب مازندران تاکنون ۱۵ هزار تن مصالح ساختماني به اين منطقه ارسال شده است .


"منوچهر فراقي" روز سه شنبه در مرزن آباد چالوس افزود : حدود هشت هزار تن از اين مقدار شن و ماسه ،۷۲۰ تن سيمان ،۵۴۲ تن بتن آرمه و۱۱۰ اسکلت پيش ساخته ميباشد. حدود هفت هزار واحد مسکوني و تجارى در زلزله ۵ / ۵ ريشترى هشتم خردادماه سال جارى در غرب مازندران آسيب جزيي يا کلي ديده است . وى اظهار داشت : در صورت عدم مشارکت مردم مناطق زلزله زده ، بازسازى سالها طول ميکشد. "حسين عصرى" رييس بنياد مسکن شهرستان هاى نوشهر وچالوس نيزخاطرنشان کرد : تاکنون پيکني۶۰ درصد واحدهاى تخريبي انجام شده است . وى کمبود شن و ماسه را مهمترين مشکل فراروى بازسازى واحدهاى تخريبي اين منطقه ذکر کرد. تنها يک معدن شن و ماسه در اين منطقه فعال است .


    ©2013 APG.ir