تعداد بازدید: 1612

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 6 مرداد 1383-0:0

پرداخت ماهانه 7 ميليارد ريال به كارگران بيكار شده مازندران

واحدهاي توليدي و صنعتي مازندران بابت حق بيمه كارگران تحت پوشش 500 ميليارد ريال به سازمان تأمين اجتماعي بدهي دارند.


محمدجعفر ناسوتي مديركل تأمين اجتماعي مازندران با اعلام خبر بالا به خبرنگاران افزود: عمده اين مطالبات به واحدهاي نساجي، چيت سازي و صنايع چوب مازندران مربوط مي شود. وي شمار افراد بيمه شده اصلي مازندران را 240 هزارنفر با جمعيت تحت پوشش يك ميليون و 300 هزارنفر اعلام كرد و افزود: هم اكنون 50 درصد جمعيت استان مازندران از مزاياي خدمات بيمه اي اين سازمان بهره مند هستند. وي با اظهار نگراني از افزايش شمار كارگران بيكارشده واحدهاي تحت پوشش درمازندران افزود: درحال حاضر 5هزارو 800 كارگر بيمه شده واحدهاي تحت پوشش مازندران بعلت بيكاري از مزاياي اين قانون برخوردارند. ناسوتي با اشاره به پرداخت ماهانه 7 ميليارد ريال بعنوان مقرري بيمه بيكاري به كارگران بيكارشده مازندران يادآورشد: ظرف يكسال اخير با اجراي قانون بازنشستگي ناشي از مشاغل سخت و زيان آور 3هزارو 200 كارگر مازندراني واحدهاي توليدي را ترك كردند.


    ©2013 APG.ir