تعداد بازدید: 1837

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 6 مرداد 1383-0:0

بهاي كتب پنج پايه ابتدايي در مازندران اعلام شد

مسئول كميته توجيه و تبليغ مهر آموزش و پرورش مازندران تعداد و بهاي كتب درسي پنج پايه دوره ابتدايي را براي سال تحصيلي 84-83 اعلام كرد.


براساس اعلام اين كميته پايه اول ابتدايي 5 كتاب درسي با عناوين فارسي بخوانيم، فارسي بنويسيم، رياضي، علوم، هديه آسماني، كتاب كار هديه آسماني و قرآن 20 هزار و 100 ريال اخذ خواهد شد. همچنين در پايه سوم ابتدايي 8 كتاب درسي با عناوين فارسي بخوانيم، فارسي بنويسيم، رياضي، علوم، هديه آسماني، كتاب كار هديه آسماني، قرآن و علوم اجتماعي با بهاي 25هزار و 100 ريال در دسترس دانش آموزان قرار مي گيرد. به گفته مسئول اين كميته پايه چهارم ابتدايي نيز 7 كتاب درسي با عناوين فارسي، رياضي، علوم، هديه آسماني، كتاب كار هديه آسماني، قرآن و علوم اجتماعي به بهاي 17 هزار و 600 ريال و در پايه پنجم ابتدايي 6 كتاب درسي با عناوين فارسي، رياضي، علوم، تعليمات ديني، قرآن و علوم اجتماعي با قيمت 16800 ريال عرضه خواهد شد. احمد مظفري افزود: برابر دستورالعمل ثبت نام، بهاي كتب درسي هنگام تحويل كارنامه يا ثبت نام دانش آموزان از اولياء آنان اخذ مي شود.


    ©2013 APG.ir