تعداد بازدید: 1890

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 7 مرداد 1383-0:0

انجمن هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي مازندران، آغاز به كار كرد

رئيس هيات مديره انجمن هنرمندان و صنعتگران صنايع‌دستي استان مازندران، از آغاز به كار اين انجمن خبر داد.


مهدوي افزود: انجمن هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي مازندارن، در راستاي ايجاد تشكل‌هاي هنري حرفه‌اي، براي ارتقاء كمي و كيفي صنايع دستي در مازندران شروع به كار كرد. وي در ادامه گفت: تلاش در جهت فراهم آوردن امكانات رفاهي براي كليه‌ي اعضاء و صنعتگران صنايع دستي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي در رشته‌هاي مختلف صنايع دستي و برگزاري مسابقات هنري، از جمله اهداف تشكيل اين انجمن است. مهدوي اظهار داشت: ايجاد بانك اطلاعات، شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي به منظور معرفي آثار هنري و تلاش در جهت توسعه‌ي صادرات، بازاريابي مستمر و كوشش براي رهيافت‌هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانون توسعه صادرات، از ديگر برنامه‌هايي است كه اين انجمن به دنبال اجراي آنهاست و اميد براين داريم كه با اتكال به خدواند متعال به اين مقاصد دست يابيم و قدمي براي صنعتگران و هنرندان صنايع دستي اين خطه برداريم.


    ©2013 APG.ir