تعداد بازدید: 7487

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 7 مرداد 1383-0:0

رشته‌هاي كارشناسي ارشد سال آينده در منطقه 9 دانشگاه پيام نور راه‌اندازي مي‌شود

رييس منطقه 9 دانشگاه پيام نور از راه‌اندازي رشته‌هاي جديد دوره‌ي كارشناسي ارشد از سال آينده‌ تحصيلي در اين منطقه خبر داد.


دكتر حسن حسيني در آيين معارفه‌ سرپرست جديد پيام نور مركز ساري با اعلام اين مطلب افزود: با تصويب دانشگاه، سال آينده تحصيلي دوره‌ كارشناسي ارشد در رشته‌هاي جغرافيا و مديريت دولتي در مراكز گندب ساري و بابل راه‌اندازي مي‌شود. رييس منطقه 9 دانشگاه پيام نور تصريح كرد: اين منطقه درصدد است گسترش رشته‌هاي تحصيلي در مقطع كارناسي را به طور جدي تقويت كند. وي پذيرش مسؤوليتهاي اجرايي را فرصت مناسبي براي ارزيابي و سنجش توان مديريتي و كاري مديران خواند و بر لزوم به كارگيري همه‌ نيروها، منابع و امكانات به دور از اعمال هرگونه سليقه‌ شخصي،‌ گروهي و باندي تاكيد كرد. دكتر حسيني سپس اسدالله ديوسالار را به عنوان سرپرست جديد دانشگاه پيام نور مركز ساري معرفي كرد. ديوسالار.‌عضو هيات علمي مركز ساري و دانشجوي دوره دكتري جغرافيا است كه پيش از اين، حسينعلي جماعتلو سرپرست مركز بوده كه پس از 41 سال سابقه كارساز نشسته شد.


    ©2013 APG.ir