تعداد بازدید: 1820

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 7 مرداد 1383-0:0

دانشگاه مازندران وصنايع دفاع توافقنامه همکارى امضا کردند

براساس توافقنامه اى که بين "سيد خلاق ميرنيا و "محمد اسلامي" روساى دانشگاه مازندران و موسسه آموزش تحقيقاتي صنايع دفاعي امضا شد اين دو تشکيلات در زمينه هاى علمي مورد نياز همکارى خواهند کرد.


اين توافقنامه که در جهت اجرايي کردن تفاهم نامه همکارى بين معاونت پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات وفناورى و موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي امضا شد درپنج بخش است . گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي دانشگاه مازندران حاکيست : بر اساس اين توافقنامه دانشگاه مازندران دراجرايي کردن پروژه هايي که دربخش دفاع عمومي وتخصصي کاربرد دارند ، موضوعاتي که در قالب پايان نامه کارشناسي ارشد و دکترى مربوط به صنايع دفاع است ، پذيرفتن بخشي ازمسايل تحقيقاتي بخش دفاع ودادن مشاوره ونظارت براجراى پروژه هاى تحقيقاتي دردست اجرا با آن موسسه همکارى خواهد کرد و آن موسسه نيزبراى انجام پروژه ها و تحقيقات علمي و ديگر نيازهاى خود از توانمندىهاى اين دانشگاه استفاده خواهد کرد.


    ©2013 APG.ir