تعداد بازدید: 1771

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 8 مرداد 1383-0:0

تب مصرف بنزين درمازندران ازتوليد جلو افتاد

در تعطيلات ۴روزه هفته گذشته، ۳۰۰هزار خودرو وارد استان مازندران شدند.


عبدالوهاب بلورى مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه سارى در گفت وگويى به تشريح دلايل كمبود بنزين در روزهاى هفته گذشته پرداخت. وى گفت: افزايش ورود خودروها به استان، مسدود بودن جاده كندوان كه طبعاً بار ترافيكى زيادى را متوجه هراز نمود و موجب تعلل در ارسال سوخت شد، ممنوعيت تردد تانكرهاى سوخت در شب و درنهايت بار روانى كمبود بنزين موجب گشت كه جايگاههاى بنزين استان در آن روزها با كمبودبنزين وصف هاى طويل روبرو شوند. وى افزود: ما در استان منبع ذخيره بنزين در حد متعارف هم داريم ولى به دليل ترافيك موجود نتوانستيم به موقع از بار ترافيكى پمپ ها كم كنيم. در آن روزها ۱۲۷ ماشين با متوسط بار ۲۵هزارليتر طى چندروز بنزين را به جايگاهها حمل كردند كه هم از ذخيره و هم از واردات بود. ولى تقاضا بيش از حد انتظار بود. در واقع بايد گفت در آن روزها تب مصرف از توليد جلو افتاد.


    ©2013 APG.ir