تعداد بازدید: 1794

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 8 مرداد 1383-0:0

نمايندگان استانهاى شمالى كشور با رئيس جمهور ديدار مى كنند

نمايندگان استانهاى شمالى كشور با رئيس جمهور و وزراى جهاد كشاورزى، بازرگانى و استانداران گيلان و مازندران و مسؤولان بانكهاى مركزى و ملى در رابطه با پيگيرى مسائل چاى، امروز ديدار خواهند داشت.


ايرج نديمى، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: چاى در شرايط كنونى وضعيت ابهام انگيز و تأسف انگيزى دارد، چرا كه از سويى بخش عمده اى از باغات توليد خود را از دست داده اند. بخشى از باغات نيز در مرحله تغيير كاربرى و تبديل به زمينهاى مسكونى و تجارى و ويلايى هستند و كشاورزان به جهت اين كه حمايت نمى شوند، درآمد خود را از دست داده اند، چرا كه ۷۰۰ هزار تومان براى هر هكتار را صرفاً به باغداران داده اند و كارگران فصلى و كشاورزان و كارگران كارخانجات، بسته بندها و مانند آن فراموش شده اند. نماينده لاهيجان يادآور شد: همچنين ۵۰ درصد كارخانجات بسته است و با اين رويه گمان نمى رود در سالهاى آينده با توجه به اين كه قانون برنامه نيز در مورد چاى مسكوت است و مى تواند دولتى يا خصوصى باشد و مى تواند خريد برگ تضمينى باشد، بتوانيم به جمع بندى جديدى برسيم.نديمى متذكر شد: تمام مراحل مربوط به پاسخگويى مثل تذكر، سؤال و تحقيق و تفحص انجام شد و استيضاح نيز در دستور كار است. قرار شده اين جلسه برگزار شود و ببينيم اين ۷۰۰ هزار تومان در سال آينده نيز پرداخت مى شود و اگر پرداخت مى شود، براى فعاليت عمرانى است يا جارى؟ و آيا قبل از كاشت و داشت و برداشت داده مى شود يا بعد از آن؟ و آيا در ازاى اين كمك يارانه از محل واردات نبايد توليد انجام شود؟ همچنين اين جلسه در راستاى شناخت قاچاق كالا به عنوان فساد اقتصادى توسط رهبرى و توليت قاچاق توسط نيروهاى انتظامى و اهميت پيگيرى پرونده تحقيق و تفحص قاچاق چاى است كه گمان مى رود اين جلسه بتواند مشخص كند كه طرح اصلاح ساختار چاى بايد چگونه ادامه يابد.نديمى يادآور شد: از چند نماينده منطقه چاى خيز نيز براى حضور در جلسه دعوت شده است.


    ©2013 APG.ir