تعداد بازدید: 2429

توصیه به دیگران 1

جمعه 9 مرداد 1383-0:0

انتصابات تازه در راه است

گزارش ها و خبرهاي تاييد نشده حکايت از آن دارد که در برخي پست هاي مديريتي استان مازندران تغييراتي ايجاد مي شود.


 

 

بنا بر همين گزارش ها محمد باقرآدوسي – رييس دفتر سابق استاندار مازندران – در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورپست مي گيرد.او در استان سمت هايي مثل معاونت مديرکل اجتماعي و انتخابات استانداري ، سرپرستي شوراي جوانان و بخشداري لاريجان را بر عهده داشت.

سيد جواد ابوالحسني – فرماندار سابق قائمشهر- که چندي پيش جايش را به حسين حسن نژاد - فرماندار سابق بابلسر- داد ، رييس دفتر استاندار پنجه فولادگران مي شود ؛ هر چند برخي از او به عنوان فرماندار سوادکوه نام مي برند.از سوي ديگر خبر رسيده که عليجاني ، فرماندار سابق محمودآباد به جاي فلاح،فرماندار سابق سوادکوه به اين شهرستان منتقل مي شود و سکان فرمانداري سوادکوه را بر عهده مي گيرد.

در همين راستا چندي پيش مدير کل طرح و برنامه استانداري هم تغيير کرد و مسعود فرزانه که از زمان داوود کشاورزيان در اين سمت فعاليت مي کرد ، جايش را به يدالله طهماسبي داد . طهماسبي از بستگان سببي يکي از مقام هاي عالي استان است.اوپيش از اين در مجتمع چوب و کاغذ مازندران کار مي کرد.گفتني است فرزانه که سابقا" رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بود ،هم اکنون رييس دانشگاه جامع علمي – کاربردي استان است.

همچنين خبر رسيده که حبيبي از چهره هاي منتسب به طيف راست ، به زودي به سمت مدير کلي صنايع و معادن استان منصوب خواهد شد.مهندس رفيقي ، مدير کل سابق چندي پيش در اثر تصادف جانش را از دست داد.

براي پست رياست سازمان تازه تاسيس ميراث و گردشگري در استان نيز سه گزينه مطرح است: منتقمي،مدير کل سابق تربيت بدني استان و کانديداي ناکام انتخابات مجلس هفتم از حوزه تنکابن ، اسحاقي،مدير کل کنوني ايرانگردي و جهانگردي استان و خانم رجايي ، رييس فعلي سازمان ميراث فرهنگي مازندران که شانس روح الله اسحاقي براي تصدي اين سمت از سايران بيشتر است.

و بالاخره اين که در مجلس هفتم نيز مانند مجلس ششم مازندران يک سهم در هيئت رييسه دارد و جاي غلامرضا گرزين – نماينده قائمشهرو کارپرداز مجلسس ششم -  را احمد ناطق نوري – نماينده نور و محمودآباد- پر کرده است.    ©2013 APG.ir