تعداد بازدید: 1840

توصیه به دیگران 1

شنبه 10 مرداد 1383-0:0

سيستم کنترل هوشمند کمربند ايمني در دانشگاه مازندران ساخته شد

سيستم کنترل هوشمند کمربند ايمني اتومبيل توسط يکي ازکارشناسان دانشکده فني و مهندسي دانشگاه مازندران ساخته شد.


"حسن باقر نيا" کارشناس دانشکده فني و مهندسي "نوشيرواني"، مخترع اين دستگاه درباره روش کار آن ، گفت : اگر راننده و سرنشينان به هر دليلي کمربند ايمني را نبندند ، حسگر قرار داده شده در نقطه صفر سرعت سنج بابه حرکت درآمدن عقربه کيلومتر شمار، فعال ميشود و به محض اينکه سرعت از۶۰ کيلومتر بالاتر رود، سيستم فعال شده و موسيقي هشدار دهنده اى پخش ميکند. وى افزود : پس از پخش اين موسيقي ، راننده و سرنشينان يک دقيقه وقت دارند نسبت به بستن کمربند ايمني اقدام کنند و اگر کمربندها بسته نشود، توسط سيستم کنترل ، سرعت اتومبيل کاهش مييابد و در نهايت موتور خاموش ميشود. استادان گروه مکانيک دانشگاه مازندران با بررسي اختراع مذکور و تاييد آن ابراز اميدوارى کردند که اين اختراع بتواند سهم مهميدر کاهش آمارتلفات تصادفات داشته باشد.


    ©2013 APG.ir