تعداد بازدید: 3385

توصیه به دیگران 1

شنبه 22 دی 1386-0:0

چند پرسش

يادداشتي از:محمدرضا صادقي سوادكوهي-روزنامه نگار،نويسنده ومحقق علوم ديني- به بهانه قطع گاز


متن حاضر زماني به نگارش در مي آيد كه يازدهمين روز بحران گاز پشت سر گذاشته شد و علي رغم وعده ها و خوشبيني هاي ابتدايي و اوليه، افق روشني براي حل مشكل نمايان نشده و با تعطيلي چند روزه ادارات و مدارس، شاهد ايجاد بحران هاي بزرگترين در اقتصاد و اجتماع مي باشيم.

 از سويي نگارنده نيز مدت هاست از نوشتن يادداشت اجتماعي و سياسي كناره گرفته و به خاطر اشتغالات فراوان در مطبوعه خويش فرصتي نيز براي قلم زدن ندارد ولي نجابت، صبوري، بزرگ منشي، خويشتن داري و تحمل بالاي مردم شريف مناطق شمالي و بويژه استان مازندران مرا بر آن داشت تا مطالبي را جهت تحليل موضوع تقديم دارم:

1 _ هر چند در اظهارات مسوولين امر آمده شد كه قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران به بهانه ايجاد فرصت براي افزايش بهاي گاز علت اصلي مشكلات به وجود آمده مي باشد اما اين پرسش به حق از سوي مردم مطرح است كه در شرايطي كه ايران از بزرگترين صادر كنندگان گاز جهان مي باشد چرا نياز مصرفي مردم داخل كشور را به واردات گاز وابسته نموده اند؟ و چرا مسوولين وزارت نفت و شركت گاز در طي ده ها سال اخير خطاهاي لوله داخل كشور را به نحوي توسعه و تجهيز نكرده اند كه ميزان مصرفي داخل از گاز كشورمان برآورده شود و مازاد آن صادر شود و نيز گاز خط لوله كشورهايي مثل تركمنستان با خطوطي جداگانه به كشورهاي ديگر ترانزيت شود؟


2 _ نيز در خبرها آمده بود كه ايران گاز تركمنستان را به بهايي كمتر خريداري مي كند و گاز خود را به بهايي بالاتر به تركيه صادر مي نمايد و استفاده از گاز وارداتي از تركمنستان براي مصرف داخلي به صرفه تر مي باشد.


اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا مقدار سود حاصله ناشي از اين تفاوت سطح قيمت به بهاي بي خانمان شدن موقت و آشفتگي اجتماعي و بحران خانواده ها در اوج سرما كه در سي چهل سال اخير سابقه ندارد مي ارزيد؟ تعطيلي چند روزه مدارس، ادارات، شركتها و مؤسسات دولتي از يك سو و قطع گاز كارخانجات و صنايع به نفع مصارف شهري از سوي ديگر اگر برآورد كارشناسي شود و درد و رنج و محنت و در به دري ميليون ها نفر از ساكنان شهرهاي شمالي به خوبي محاسبه شود بر هر انسان كم تجربه ثابت مي نمايد كه اين تفاوت قيمت باز هم به ضرر ما تمام شد تا چه رسد به عقلاي ما كه در رداي مسووليت رده هاي مديريتي مختلف براي اين خريد و فروش ها چانه زني مي كنند آنها نيز اكنون بايد دريافته باشند كه ضرر حاصل از اين دو هفته آشفتگي و بحران بر كل سود ما در آن معامله مي چربد مضافا اين كه درد و رنج و عذاب و آوارگي مردم و صف هاي طويل سوخت هاي دهه هاي گذشته و فشارها و نگراني هايي كه بر آحاد مردم نجيب منطقه آنهم در زمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي وارد شده است با هيچ مقياس ريالي و دلاري قابل برآورد نيست.


3 _ متأسفانه مسوولين ما در مواجهه با بحران و در تحليل نوع عكس العمل در برابر تركمنستان نيز به خطا رفته اند. آنها با خوش بيني تمام مسأله فني و تعميرات را باور نمودند و حتي در مصاحبه هاي خود بر اين امر تأكيد نمودند اما وقتي بحران از چند روز به بيش از يك هفته رسيد ديگر مطمئن شدند مسأله چيز ديگري است. به راستي در شرايطي كه ما در مسايل مهمي چون انرژي هسته اي و ديپلماسي هسته اي در جهان اينگونه مي درخشيم و با تحركات سياسي خود از حيثيت خود به بهترين وجه دفاع مي كنيم چرا بايد در برابر كشوري چون تركمنستان اين قدر ضعيف و بي روح عمل كنيم؟

 اگر به راستي موعد قرارداد تمام شده بود چرا بي تدبيري كرديم و پاي قرارداد جديد ننشستيم و اگر تركمنستان برخلاف تعهدش عمل كرد چرا توان لازم براي مقابله و يا توجيه طرف مقابل را نداشتيم و عليرغم گذشت دو هفته از بحران هم چنان ضعيف عمل مي كنيم و اگر واقعا حق با تركمنستان است و قيمت گاز آن كشور بيش از آن سطحي است كه مي خريم پس چرا بر حرف خود بيهوده پافشاري مي كنيم و به قيمت ناراحتي و سختي وارد بر زندگي مردم مي خواهيم بر حرف خود ثابت باشيم البته اظهار نظرهاي مسوولين در اين رابطه چندان شفاف نيست كه به تحليلي درست برسيم و هر آنچه مي گوييم برمبناي گمانه هاست ولي قدر مسلم آن است كه ضعف عملكردي مسوولان ما در اين مسأله به هيچ وجه توجيه پذير نمي باشد.


4 _ از جمله مسائلي كه بيش از سختي زندگي در اين ايام سرد مردم را مي رنجاند اظهار نظرهاي غير منصفانه برخي مسوولين در انتساب اين مشكلات به مصرف بي رويه از سوي مردم است هر چند شكي نيست كه ما در بسياري موارد جزء پر مصرف ترين مردم دنيا هستيم اما بي انصافي است اگر بي درايتي مسوولين اين بخش را ناديده انگاريم و مردم را منشأ وجود اين بحران بدانيم.

بالاخره در اوج سرما و در شرايط دماي زير صفر درجه نمي توان انتظار داشت بخاري ها خاموش شود، مطمئنا افزايش ميزان افت دما در سال جاري از دلايل افزايش مصرف گاز مي باشد كه اين يك معادله منصفانه و معقول مي باشد و مردم تقصير چنداني ندارند البته با وجود اين كه صرفه جويي ها موجب بهبود وضع فشار گاز در مناطق مختلف مي گردد اما همگان مي دانند كه بحران اخير ريشه در جايي ديگر دارد.

 لذا بايد قدر اين مردم صبور و شكيبا را كه در عين در به دري و بيچارگي در اين روزها دم بر نمي آورند و صبورانه بهبود اوضاع را انتظار مي كشند دانست و براي رفع اين بحران راه حل هايي سريع را پيدا نمود نه اين كه تيغ تيز انتقاد و سرزنش خود را به سوي اين مردم نشانه گرفت. آيا براي مسووليني كه با بي تدبيري خود اسباب رنج و سختي مردم را در اين زمستان سرد فراهم آوردند و خود صبوري و بزرگواري اين مردم را به چشم مي بينند شايسته است كه به جاي تقدير از اين مردم بزرگ منش و با فضيلت، زبان به سرزنش آنها بگشايند؟


5 _ در خبرها آمده بود كه در تهران، تنها در بخشي از مناطق افت فشار گاز ايجاد شد كه سريعا رفع شد و ساكنان تهران بحمدالله هيچ مشكلي ندارند آيا اين امر نيز ثابت نمي كند خون پايتخت نشينان از ما شمالي ها رنگين تر است؟ همين برنامه ريزان و مسوولين عزيزي كه مازندران و گيلان و گلستان را به گاز تركمنستان وابسته كردند براي تهراني ها چنان برنامه ريزي كردند كه در هر شرايطي مشكلي نداشته باشند كه اين موضوع نيز بر بي عدالتي حاكم بر سيستم توزيع خدمات در كشور صحه مي گذارد.


6 _ به هر حال مردم در انتظار رفع هر چه سريعتر معضل و بحران ايجاد شده مي باشند ديگر فرصت توجيه و تعلل و زمان بي تفاوتي هم از دست رفت. هر چند هيچ يك از مسوولين ما به خاطر اين مشكل كه بخش اعظم آن به ضعف مديريت در بخش توزيع گاز مي باشد از مردم عذرخواهي نكردند و با قاطعيت همه چيز را به گردن تركمنستان مي اندازند و حاضر نمي شوند به خاطر سوء مديريت و عملكرد خود عذرخواهي كنند اما خدا را به حق اولياء و ائمه اطهار و شهدايمان سوگند مي دهيم كه در اين سوز سرما و بحران مثل هميشه يار و ياور مردم نجيب ما بوده و شرايطي را فراهم نمايد كه به همت مسوولين عزيز و كارشناسان زندگي اين مردم رنجور و فراموش شده به حال عادي بر گردد و خانواده هاي مومنان و مسلمانان در اين آزمايش سخت به سلامت ره به راحتي و آسودگي بپيمايند.(bashirnews)


  • سیدحسن هاشمیپاسخ به این دیدگاه 0 0
    دوشنبه 24 دی 1386-0:0

    بنده خدااینهااگرشرم وحیاسرشان می شد بااین وضع نمی آمدنددهنشان راتا بناگوش واکنند.
    شمانیزلحن کلماتتون خیلی منفعلانه است کمی محکم باش.بااین حال متشکرازروشنگری های شما.


    ©2013 APG.ir