تعداد بازدید: 4596

توصیه به دیگران 1

شنبه 22 دی 1386-0:0

حصار سپيد

مردي که  46 سال است غارنشيني در جنگل‌هاي فومن را تجربه كرده، در محاصره برف قرار گرفت.


مرد غارنشين جنگل هاي فومن در محاصره برف قرار گرفت و كار امداد رساني به او شروع شد.

 عزيز نوروزي پرور كه به عزيز جنگل نشين شهرت دارد 46 سال است غارنشيني در جنگل‌هاي فومن را تجربه كرده و اكنون با بارش برف شديد و برودت سرما در منطقه جنگلي جيرده آليان فومن در محاصره برف و سرما قرار گرفته است.
فردي به نام فرضعلي عابدي كه ادعا مي‌كند پسر دايي عزيز است مقداري آذوقه و نفت را با سختي و مشقت به محل زندگي او انتقال داده تا عزيز بتواند در اين سرماي سخت و سوزان خود را گرم نگهدارد.

 پسر دايي عزيز در بازگشت از نزد او گفت: عزيز اكنون در كلبه‌اي چوبي واقع در 200 متري غارش زندگي مي‌كند و از هيچ نوع امكانات معيشتي و رفاهي برخوردار نيست و با روشن كردن آتش خود را گرم مي‌كند.
عابدي اظهار داشت: از عزيز با اصرار زياد خواستم محل زندگي خود را ترك كند و همراه من به روستا بيايد اما عزيز از اين كار امتناع ورزيده و همچنان در آن محل زندگي مي كند.
وي خواستار امداد رساني بيشتر به عزيز جنگل نشين شد.(farsnews)
 
     ©2013 APG.ir