تعداد بازدید: 3556

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 26 دی 1386-0:0

اين آقا نه،اون آقا!

فرماندار و رئيس هيات نظارت نماينده شوراي اسلامي را قبول ندارند!


روزنامه "بشيرمازندران" نوشت: تعجب نكنيد واقعيتي است كه فعلا اتفاق افتاده و اين بار رئيس هيئت اجرايي و هيئت نظارت يكي از شهرستان ها نماينده شوراي اسلامي شهرستان را به طريق استصوابي رد صلاحيت  و از حضور وي در جلسه هيئت اجرايي جلوگيري کرده است.

در پي دعوت و انتخاب يكدست هيئت اجرايي يكي از حوزه هاي انتخابيه مازندران و برابر قانون نماينده شوراي اسلامي شهرستان يكي از اعضاي هيئت اجرايي خواهد بود كه شوراي اسلامي شهرستان آقا را كتباً بعنوان نماينده شورا معرفي نمود كه به گفته اين آقا فرماندار و رئيس هيئت نظارت از پذيرش وي خودداري و خواستار معرفي فرد ديگري شده اند.

گفته مي شود فرماندار و رئيس هيئت نظارت به اين شخص گفته اند كه وفق قانون نظارت استصوابي مي توانند در رد يا قبول ايشان تصميم بگيرند.©2013 APG.ir