تعداد بازدید: 6848

توصیه به دیگران 1

جمعه 10 اسفند 1386-0:0

تلاش ماندگار

گفت و گويي تازه با ولي رعيت ، نماينده مردم قائمشهر ، سوادکوه ، جويبار و کياکلا و نايب رئيس اول کمسيون اجتماعي مجلس هفتم.اشاره :
ولي رعيت ويژگيهاي برجسته اي دارد که از او نماينده اي تاثيرگذار و پويا ساخته است . همه، حتي منتقدانش صراحت لهجه ، صداقت ، کارداني و توان مندي رعيت را باور دارند . وي طي دو دوره حضورش در مجلس ( مجالس ششم و هفتم ) در اندازه نماينده اي صاحب انديشه ، پر کار ، پي گير و با جسارت ظاهر شد. دستاوردهاي رعيت براي حوزه انتخابيه اش ابعاد و گستردگي فراواني دارد . او در هشت سال گذشته پي گير بسياري از مطالبات عمومي و شخصي مردم بود و در استيفا و دفاع حقوق حقه آنان لحظه اي هم درنگ نکرد .


اشتغال جوانان راهبرد ، اصلي اين نماينده مجلس است. او تنها راه نجات کشور و حل معضل بيکاري را سرمايه گذاري مي داند . سرمايه گذاري هم در فضاي امن سياسي و حمايت همه جانبه محقق مي شود . او با وجود تمامي شايعات از هر سرمايه گذار و کار آفريني در حوزه انتخابيه اش حمايت مي کند و اکنون دستاوردش احداث و توسعه شهرکهاي صنعتي و ايجاد فرصت هاي شغلي فراوان است .
آن چه درپي آمده ، گفت و گويي است با ولي رعيت نماينده مردم قائمشهر ، سوادکوه ، جويبار و کياکلا در مجلس هاي ششم و هفتم.
 اين مصاحبه در حقيقت گزارش گونه اي از فعاليت ها و دستاوردهاي او درحوزه انتخابيه اش است. 

------------------------
* براي شروع گفت وگو خلاصه اي از فعاليت هاي خودتان را در مجلس بيان کنيد؟
-  مجلس هفتم بر خلاف مجلس ششم دوره اي آرام و کم تنش را تجربه نمود و انصافاً کارنامه خوبي را برجاي گذاشته است . لايحه خدمات کشوري ، لايحه خدمات رساني به ايثارگران ، افزايش ضريب دريافتي بازنشستگان و مستمري بگيران ، کاهش نرخ سود بانکي، همراهي شايسته در جريان انرژي هسته اي با ساير دستگاه هاي مربوطه، طرح توزيع سهام عدالت ، اجراي اصل 44 قانون اساسي ، طرح بيمه روستائيان و عشاير و افرايش مستمري مددجويان ، کميته امداد امام و بهزيستي برخي از اقدامات آن است .


بنده در اجراي وظيفه نظارتي و پيگيري حقوق عمومي موکلين حوزه انتخابيه و يا بعضي از امور که داراي روح استاني و ملي هستند اقداماتي صورت داده ام که در ادامه مصاحبه به چند مورد اشاره مي کنم.


*   در برخي از سوال ها و تذکراتي که در مجلس مطرح شد، نام شما هم بين نماينده هاي تذکر دهنده و سئوال کننده وجود داشت . خاطرتان هست که چند بار تذکر داديد و سئوال مطرح کرديد ؟
-. اقدامات جمعي نمايندگان در قالب طرح سوال ، تذکر و يا تقاضاي استيضاح وزراء از روشهاي مطلوب و اثر گذاري است که اکثراً منتهي به نتيجه مطلوب در پيگيري خواسته هاي عمومي بوده است .


 بله ، بنده فهرستي از اين سئوال ها و تذکرات را مدون کرده ام که اکنون در اختيار شما قرار مي دهم :
- تذکر به رئيس جمهوري محترم درخصوص دستور اعلام صورت هزينه 120 ميليارد دلاري درآمد ارزي کشور در 2 سال گذشته .


- سوال از وزير راه و ترابري درخصوص تاخير در احداث کمربندي جنوبي قائم شهر 25/9/86
- تذکر به رئيس جمهور محترم در ارتباط با حذف ناعادالانه 2 تن از کشتي گيران فرنگي کار مازندران از تيم ملي 6/6/86
- تذکر به رئيس جمهور جهت رفع فيلتر از سايتهاي اينترنتي مجاز 23/9/86 .
- تذکر به وزير بازرگاني جهت تسريع در اعلام نرخ خريد برنج پر محصول 16/1/86 .
- تذکر به وزير نيرو جهت رفع مشکل کمبود آب زراعي برنج کاران 31/3/86 .
- تذکر به وزير نيرو به علت عدم بهره گيري از آب سد شهيد رجائي براي رفع مشکل آب کشاورزان جويباري 6/4/85 .
- تذکر به وزير نفت در خصوص تخفيف به نرخ پيشنهادي گاز خط لوله صلح و عدم توجه به ذخاير ملي 16/5/86 .
- تذکر به رئيس جمهور محترم جهت دستور تسريع در تصويب نرخ تضميني انواع برنج هاي پر محصول کشور بر اساس تورم و گراني نهاده هاي کشاورزي ( کود و سم ) و استمهال بدهي سررسيد شده توليد کنندگان و صنعت مرغداري به بانکها حداقل تا 2 سال 12/9/84.
- نامه به رياست محترم جمهوري در خصوص نامه معاون فرهنگ و آموزش وزارت علوم در خصوص پارک علمي تحقيقاتي پرديس سوادکوه
- نامه به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص اعتبارات لازم براي آب شرب 723 روستاي مازندران 14/11/84 و چند مورد ديگر .


*    به نظر ما ارائه تذکرات و طرح سئوال از مديران کشور ، نشان پرکاري ، توان مندي ، پي گيري و خنثي نبودن نماينده است . مي شود بفرماييد که شما در مجلس هاي ششم و هفتم چه مسئوليت هايي داشتيد ؟
-  بنده عضو کميسيون صنايع و معادن در مجلس ششم بودم ، همين طور نائب رئيس دوم کميسيون صنايع و معادن در مجلس ششم . در مجلس هفتم هم عضو کميسيون کار و امور اجتماعي و نايب رئيس اول کميسيون امور اجتماعي بودم .


*   شمارا در دوره پيشين « آقاي کار » لقب دادند، علتش هم ايجاد هزاران فرصت شغلي براي جوانان بود . کارنامه شما در توسعه و ايجاد اشتغال بسيار درخشان است . لطفاً راجع به اين موضوع صحبت بفرماييد ؟
-  يکي از دغدغه هاي هميشگي من اشتغال جوانان بوده است . اولين گامهاي حضور در عرصه نمايندگي را با جستجوي کار براي جوانان عزيز اين مرزو بوم آغاز کردم و از خدا خواستم برتوانم روز به روز براي تعقيب اين هدف بزرگ بيفزايد . وقتي جواناني راسراغ داريدکه بعد از اشتغال ديگر نشاني از آنها در کوچه ها نمي يابيد تشکيل خانواده داده و در اجتماع با سربلندي ادامه زندگي مي دهند و در کوران کار و تلاش به سازندگي خود و اجتماع مشغولند ، انسان احساس غرور و رضايت مي نمايد .

 اگر از بنده بپرسند که چند نفر را مشغول کار نموده ايد بايد پاسخ بگويم زماني که احساس نموده ام بايد براي انبوه جوانان جوياي کار فکر سريع و کوتاه مدت نمود لذا در يک تلاش به ياد ماندني بيش از 4000 نفر از جوانان حوزه انتخابيه را در واحدهاي بزرگ توليدي و شرکت هاي صنعتي و خودروسازي مشغول به کار نموده ام و اين روند تاکنون ادامه دارد .

 ولي اگر از بنده بپرسيد که شما زمينه اشتغال چند نفر را در حوزه انتخابيه فراهم ساخته ايد در جواب بايد بگويم اقداماتي را که در احداث و توسعه شهرکهاي صنعتي انجام داده ام دردراز مدت محل اشتغال هزاران نفر از نيروهاي جوياي کار حوزه انتخابيه فراهم خواهد شد و آينده بر صحت ادعاي بنده مهر تاييد خواهد زد و تلاش هميشگي بنده اينست که از هر فرصتي استفاده مقتضي را بنمايم تا شرايطي را براي اشتغال حتي يکي از جوانان عزيزحوزه انتخابيه ام را فراهم گردد . زيرا بر اين اعتقادم که با هر فرصت شغلي که ايجاد مي شود يک تهديداز تهديد هاي اجتماعي کاسته شده و هزينه هاي امنيتي  و انتظامي و قضائي کم مي شود .


*     طي دو دوره حضور شما در مجلس ، اين امکان براي شهرستان هاي قائم شهر ، سوادکوه و جويبار فراهم آمد که شهرکهاي صنعتي در اين مناطق توسعه پيدا کند و صنعت وارد منطقه شود . مي خواهيم به همين بحث شهرک ها بپردازيم  ؟
-   من تلاش فراوان نموده ام تا با فراهم ساختن زمينه هاي استقرار واحدهاي صنعتي و دعوت از سرمايه گذاران براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد روند اشتغال جوانان را فراهم سازم . تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص منع استقرار صنايع در استان هاي شمالي کشور ( لايحه تعادل صنعت و کشاورزي ) ولزوم استقرار صنايع در شرکت هاي صنعتي از عوامل محدود کننده توسعه صنعتي استان مازندران بوده است که از زمان آغاز به کار مجلس ششم تاکنون با هماهنگي نمايندگان و مديران ارشد استان در موقعيت هاي مختلف از مقامات عاليه کشور تقاضاي لغو لايحه مذکور را نموده ايم که مورد موافقت هيئت وزيران قرار گرفته است و استقرار صنايع در استان با محدوديت مواجه نمي باشد. هم چنين قيمت بالاي زمين و مراحل پيچيده تغيير کاربري و مسائل زيست محيطي از عوامل ديگر محدودکننده استقرار واحدهاي صنعتي در منطقه مي باشد. براي رفع اين مشکل شهرک هاي صنعتي را توسعه و سرمايه گذاران را به سوي اين شهرک ها سوق داديم و تا حدودي موانع ذکر شده رفع گرديد .


* حالا که داريم راجع به شهرک هاي صنعتي صحبت مي کنيم جا دارد به تفکيک در باره آنها صحبت کنيم . از سوادکوه شروع کنيم که منطقه اي با استعداد اما محروم است و مردمش به  حمايت نياز دارند.
- منطقه سوادکوه به واسطه طراوت و زيبايي ، موقعيت جغرافيائي بسيار مطلوب ، آساني و سهولت دسترسي به حمل و نقل ريلي و جاده اي ، نزديکي به پايتخت و ديگر نقاط کشور مورد توجه بسياري از سرمايه گذاران ايراني و خارجي قرار گرفته است .

شهرک صنعتي بشل اولين اقدام براي ايجاد فضاي صنعتي مناسب در حوزه انتخابيه بوده است با جلسات متعدد با مقام عالي وزارت دفاع و فرماندهان محترم سپاه پاسداران سرانجام موفق به جلب موافقت و خريد عرصه مزبور براي شرکت شهرکهاي صنعتي شده و در گام دوم با خريد زمين از دامداران منطقه مجموعاً در عرصه اي به مساحت 195 هکتار ، بناي شهرک صنعتي بشل گذاشته شده است . اين شهرک صنعتي در کيلومتر 11 قائم شهر به شيرگاه واقع شده است و نزديک به دوسوم مساحت آن به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي واگذار شده است و مابقي آن به عنوان راه هاي ارتباطي و امکانات و تاسيسات زيربنايي و فضاي سبز طراحي و در حال اجرا مي باشد .


 تعداد 128 واحد صنعتي قرارداد منعقد شده با پيش بيني سرمايه گذاري 195 ميليارد تومان و ظرفيت اشتغال 5600 نفر .
 همچنين 11 واحد صنعتي  اکنون با سرمايه گذاري 14.4 ميليارد تومان و با اشتغال 468 نفر به بهره برداري رسيد ه است . 117 واحد هم در مرحله دريافت پروانه و ساخت و ساز است .در شهرک صنعتي بشل سرمايه گذاري اساسي و زير بنايي خوبي انجام شده است . اما شهرک صنعتي شورمست به مساحت 40 هکتار زمين صنعتي براي واگذاري که 20.2 هکتار به متقاضيان واحدهاي صنعتي واگذار شده است .

 50 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 11.6 ميليارد تومان و اشتغال 558 نفر به بهره برداري رسيده است ، هم چنين 25 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 15.9 ميليارد تومان در حال ساخت و ساز مي باشد . با توجه به استقبال خوب سرمايه گذاران صنعتي تهيه زمين جهت توسعه شهرک صنعتي شورمست امري ضروري است که طرح توسعه 50 هکتاري آن تهيه و ان شاء الله با کمک اداره کل منابع طبيعي و جهاد کشاورزي به مرحله اجرا برسد .


* به قائم شهر مي رسيم و شهرک صنعتي رستم کلا .
- به لحاظ نداشتن شهرک صنعتي در قائم شهر ، سرمايه گذاران قائم شهري به شهرکهاي صنعتي سوادکوه  وناحيه صنعتي سنگتاب  و جويبار هدايت مي شدند از اين رو در صدد تملک اراضي جهت استقرار شهرک صنعتي در قائم شهر بوده که اراضي منابع طبيعي رستم کلا قائم شهر به مساحت 40 هکتار درتاريخ 13/6/86 از سوي کميسيون ماده 32 استانداري براي شهرک صنعتي موافقت گرديد و با طراحي شهرک فوق با حضور استاندار ، کلنگ احداث آن زده شد تا پس از آماده سازي امور زيربنايي نسبت به واگذاري به متقاضيان واحدهاي صنعتي اقدام شود .


* وبالاخره جويبار .
- بله، شهرک صنعتي جويبار در کيلومتر 3 جاده جويبار به لاريم واقع شده است  96 هکتار زمين صنعتي و ميزان 67 هکتار جهت واگذاري به سرمايه گذاران مي باشد در اين شهرک 80 واحد صنعتي قرار داد منعقد نموده اند با پيش بيني 54 ميليارد تومان سرمايه گذاري که 31 واحد صنعتي به ارزش 16.3 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده است . 13 واحد صنعتي هم در حال نصب و راه اندازي ماشين آلات مي باشند . هم چنين 36 واحد صنعتي در حال دريافت پروانه و ساخت و ساز هستند . اين را هم اضافه کنم که برنامه توسعه اين شهرک به ميزان 60 هکتار با خريد اراضي از مردم شريف منطقه در دست اجراست .


* يکي از فعاليت هاي ارزشمند شما هدايت شرکت سايپا به قائم شهر و سرمايه گذاري اين کمپاني بزرگ در منطقه بود . در واقع بعد از انتقال کارخانه گوني بافي به جاده جويبار ، زمين اين کارخانه به مزايده گذاشته شد و قرار بود عده اي دلال و بساز و بفروش اين زمين را بخرند و قطعه قطعه اش کنند . با تلاش و پيگيري شما شرکت سايپا در مزايده برنده شد که هم يکپارچگي زمين گوني بافي حفظ شد و هم بدهي اين کارخانه به کارگران و سازمان تامين اجتماعي ، اداره دارايي ، شهرداري و ... پرداخت شد . اما خب  ! حتماً شما شايعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي تان را شنيده ايد . اگر پاسخي داريد مي شنويم ؟
-  بنده هر چند اصل فعاليتهاي ضابطه مند اقتصادي را سودمند و اثر بخش مي دانم  اما من چون نماينده مردم هستم ، اين گونه فعاليتها را براي خودم مثل سم مي دانم . بنابراين نه بنده و نه کسي از منسوبان و اعضاي خانواده ام تاکنون در جايي سرمايه گذاري نکرده ايم و سهامدار هيچ شرکتي هم نيستيم . پشت سر کسي که کار مي کند شايعات هم پخش مي شود . من تمامي شايعات را با سند و مدرک رد مي کنم . شايعه سازان اگر مدرکي دارند رو کنند . کار من حمايت از سرمايه گذار و ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي و فرهنگي منطقه است ، نه منفعت جويي و سود طلبي .


  در مورد سايپا شمال هم ابتدا اين مقدمه را عرض کنم که صنعت خودروي ايران در حال حاضر يکي از صنايع پر رونق و پر تحرک محسوب مي شود و قطعاً حضور شرکت هاي خودروسازي در منطقه مفيد و اثر بخش است . اما مطلب بعدي را مي خواهم از قول مهندس عمو زاده – مدير عامل شرکت سايپا يدک – نقل کنم که گفته است :
 « سايپا شمال بعد از مطالعات فني و توجيهات اقتصادي به عنوان مکاني مستعد براي سرمايه گذاري گروه خودرو سازي سايپا تشخيص داده شد . هم اکنون در شرکت سايپا شمال فعاليتهايي از قبيل نصب و راه اندازي مخازن CNG  و جمع آوري خودروهاي فرسوده انجام مي شود .
همچنين به عنوان انبار منطقه اي قطعات خودرو ي شرکت سايپا يدک و دپوي خودروهاي نو مورد استفاده قرار مي گيرد.شرکت سايپا تصميم دارد توليد قطعات الکترونيکي خودرو را در اين مکان آغاز نمايد.همچنين تصميم گرفته دو شرکت سايپا آذين و ايندامين را به شهرک صنعتي بشل منتقل نمايد. يک قراردادمشارکت هم با بخش خصوصي در ارتباط با توليد کپسول هايCNG به ارزش چهل ميليارد تومان منعقد نموده است.شرکت سايپا شمال صددر صد وابسته به گروه خودروسازي سايپا و متعلق به دولت است و هيچ فرد حقيقي و حقوقي در سهام شرکت فوق حضور ندارد . »


اينها حرف من نيست ، گفته هاي يکي از مديران شرکت سايپاست که بنده فقط نقل قول کردم . در آينده هم اين مکان براي حدود 200 نفر شغل ايجاد خواهد کرد . اين توضيح را هم بدهم که انتقال کارخانه گوني بافي به مکان جديد ، با توجه به قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي و پيشنهاد استانداري مازندران و موافقت سازمان صنايع  و معادن استان اجراء شد . ( نامه ي تاريخ 3/7/84 رئيس سازمان صنايع و معادن استان مازندران به شهردار وقت قائم شهر )


آگهي مزايده ي فروش کارخانه گوني بافي هم در تاريخ 10/10/1383منتشر شد . اگهي تاسيس شرکت سايپا شمال هم در تاريخ 18/3/84 در روزنامه رسمي کشور چاپ شد . در اين آگهي آمده که اولين مديران شرکت آقايان موسوي ، ايماني و اسلامي هستند . بازرس اصلي مدني و بازرس علي البدل هم طاهري است .
سند انتقال کارخانه گوني بافي به شرکت سايپا هم موجود است . پس مي بيند که من و اطرافيانم در سايپا شمال هيچ سهم و سرمايه اي نداريم . در جاي ديگر هم سرمايه گذاري نکرده ام . بنده بدون توجه به شايعات موجود ، همچنان از سرمايه گذاران و کار آفرينان حمايت مي کنم .


* در باره عملکرد اقتصادي خودتان و توسعه شهرکهاي صنعتي توضيحات خوبي داديد . حالا بپردازيم به عملکردتان در حوزه آموزش ، فرهنگ و ورزش . اگر ممکن است ابتدا در باره عملکردتان در بخش آموزشي صحبت کنيد؟
- کشور ما داراي عقبه فرهنگي و علمي درخشاني است که از آن چهره هاي نام آوري در عرصه علم و ادب و دانش و تقوا پا به عرصه ظهور گذاشته اند وامروز بازيابي آن مجد و عظمت مستلزم تقويت بنيان هاي علمي و آموزشي کشور است . ابتدا عرض کنم که استقرار دانشگاه آزاد اسلامي در سوادکوه بزرگترين واقعه فرهنگي شهرستان محروم سوادکوه بود که علاوه بر برکات آموزشي و فرهنگي موجب رونق چهره اقتصادي ، خدماتي و ارتقاء نيروي انساني منطقه گرديد. همچنين استقرار مرکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در شيرگاه و کياکلا .


کمک به طرح هاي توسعه اي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر و جويبار شامل ساخت و ساز فضاهاي آموزشي ، آزمايشگاهي و رفاهي و توسعه رشته هاي آموزشي کاربردي مورد نياز ، همچنين استقرار مرکز آموزش پيام نور در شهرهاي پل سفيد ، زيراب ، قائم شهر و جويبارنيز جزء فعاليتهاي بنده در بخش آموزشي مي باشد .


* کارکرد فرهنگي شما تا چه ميزان بوده است ؟يعني شما چه کمکي به فرهنگ منطقه کرده ايد ؟
- در حوزه فرهنگي هم تلاشهاي صورت گرفته است از جمله :
- هدايت خيرين جهت احداث چند باب مدرسه در حوزه انتخابيه ، کمک به تجهيز تعدادي از پايگاه هاي مقاومت بسيج به امکانات فرهنگي ، هم چنين تامين و توزيع کتابهاي درسي براي کتابخانه هاي مدارس . احداث مجتمع فرهنگي و هنري کياکلا و خانه جوانان در قائم شهر هم جزو عملکرد بنده بوده است . در اين بخش مي توانم به تامين منابع جهت کمک به ساخت مساجد و تکايا و تامين اعتبارات دولتي جهت ساخت و يا مرمت مدارس حوزه انتخابيه هم اشاره کنم .


* آقاي رعيت براي ورزش منطقه چه انجام داده است ؟ آيا مي توانيد به طور خلاصه فهرستي از فعاليتهاي خودتان را دربخش ورزشي ارائه کنيد ؟
- بله ، در اين بخش هم تلاش کردم تا اعتبارات خوبي را براي ورزش منطقه جذب کنم . احداث سالن ورزشي دانش آموزي در کياکلا ، تامين اعتبار از سازمان تربيت بدني براي ساخت زمين فوتبال در پل سفيد و زيراب ، تامين کمک مالي براي تيم فوتبال نساجي در دو مرحله از رياست محترم جمهوري به مبلغ 50 و 40 ميليون تومان و تامين اعتبار براي چند سالن سر پوشيده ورزشي در حوزه انتخابيه ( افراپل – چمازکتي – قراخيل – بالا لموک – لاريم – جويبار – قائم شهر (سه هزار نفري ) – آلاشت (چند منظوره ) – لله بند - (المشير – کوشيکلا ) استخر شنا در شيرگاه پل سفيد جزو فعاليتهاي بنده است .

 هم چنين اخذ کمک مالي از وزارت بازرگاني براي ادارات تربيت بدني ، اخذ کمک مالي از سازمان تربيت بدني براي کمک به هيئت هاي ورزشي ، به سازي فضاهاي رو باز ورزشي ( زمينهاي فوتبال ) ، احداث سالن ورزشي بانوان در کياکلا و سوادکوه و جويبار از محل اعتبارات سفر رياست جمهوري و کلنگ زني احداث سالن ورزشي آقايان در قائم شهر از محل سفر رياست جمهوري هم جزو عملکرد من در حوزه ورزشي است .البته به چند مورد ديگرهم مي توانم اشاره کنم ، از جمله : 


انتخاب زمين در زيارکلا براي ساخت زمين فوتبال قائم شهر، کلنگ زني خانه ژيمناستيک در قائم شهر ، اخذ کمک از وزارت نفت براي کمک به تربيت بدني قائمشهر و تامين امکانات ورزشي براي هيئت فوتبال شهرستان جويبار .


*سپاسگزاريم که به سوالهاي ما پاسخ داديد.حرف هاي پاياني شما را مي شنويم .
- بنده غير از فعاليت هاي توسعه اي و فعاليت در حوزه هاي فرهنگي ، آموزشي و ورزشي ، در بخش زير بنايي و عمراني هم دستاوردهايي داشته ام . از جمله  در پروژ ه هاي آب رساني و طرح هاي فاضلاب بعضي از روستاها و شهرها همچنين برق رساني و اصلاح شبکه هاي فرسوده برق در مناطق شهري و روستايي و گاز رساني به شهرستان سوادکوه که يکي از سنگين ترين پروژه هاي اين حوزه انتخابيه است . اين را هم اضافه کنم که انتقال گاز به زيراب و پل سفيد هم با جديت در حال پيگيري است .


در بخش راه سازي و آسفالت راه هاي روستائي ، همين طور احداث پل ، کانال هدايت آب و اجراي طرح هاي هادي روستايي هم فعاليتهايي داشته ام. طرح جايگزيني بيمارستان 200 تخت خوابي رازي قائم شهر، احداث بيمارستان 100 تخت خوابي در کياکلا و شيرگاه و احداث چندين خانه بهداشت بخشي از عملکرد من در بخش بهداشت و درمان است ، که از توضيح ريز موارد در مي گذرم .


*از شما به خاطر وقتي که در اختيار ما گذاشتيد تشکر مي کنيم .
- من هم در پايان از مردم شريف شهرستانهاي قائم شهر ، سوادکوه ، جويبار و کيا کلا و همه کساني که ما را در تحقق اهداف خدمت گذاري ياري نمودند ، قدر داني مي کنم . احساسات پاک و قلبي ام را هم تقديم مردم خوب حوزه انتخابيه ام مي کنم .


 


 • عاشق مازندنومهپاسخ به این دیدگاه
  يکشنبه 17 آبان 1394-1:7

  مازندنومه عزیز این ایام میگذرد ولیکن مستندات تاریخی می ماند لطفا برای دل ما هواداران واقعیتان مطلب اقای رعیت را فقط برای خودتان بازخوانی کنید بشرط انکه وجدامتان درد نگیرد کهرعرعیت چه اندازه راستگو است البته کامنتها را با امروز بسنجید

  • محسن عموئيپاسخ به این دیدگاه 0 1
   جمعه 29 خرداد 1388-0:0

   از اقاي دكتر اكبري كه واقعا براي بازسازي كارخانجات نساجي دارد سنگ تمام ميگذارد به نوبه خود تشكر و قدرداني ميكنم و اميدوارم به زودي نيروهايي زيادي مشغول به كار شوند هرچند خودم هنوز بيكار و تحصيلات عالي در رشته نساجي دارم ولي از كسيكه دارد زحمت ميكشد وظيفه ماست تشكر كنيم.

   • محسن عموئيپاسخ به این دیدگاه 0 1
    پنجشنبه 22 اسفند 1387-0:0

    از مردم شريف قائمشهر وحومه بخاطر انتخاب آقايان اكبري و ادياني تشكر ميكنم و انتخاب آقاي دكتر اكبري بعنوان رياست كميسيون صنايع خود تاييد كننده انتخاب بجا شما عزيزان ميباشد.من خودم فارغ التحصيل مهندسي صنايع نساجي و دانشپذيرارشد مديريت اجرائي ولي بيكار هستم واميدورام روزي با بازسازي كارخانجات نه تنها فارغ اتحصيلان اين رشته بلكه كليه بيكاران سر و سامان گيرند با توجه به گفته پيامبر كه بيكاري بدترين گناه است.آقاي دكتر منتظر اقدامات شما براي ريشه كني بيكاري در اين شهر هستيم.(قائمشهر)

    • جمعه 15 آذر 1387-0:0

     همه دروغگو هستند هیچکس کاری برای این شهر نکرده ونمیکند

     • عباس دهقانپاسخ به این دیدگاه 1 1
      يکشنبه 26 اسفند 1386-0:0

      سلام جناب رعیت هنوز در قلب ما جای داری و به شما افتخار مکنم که حدود سی هزار رای سالم اوردی و سی هزار نفر به شما اعتماد کردند تا جایی که من دیدم استقبال خیلی ضعیف بوده نمی دونم 54000 رای را آقایان از کجا آوردند؟ البته بلیط استخر در جلوی مسجد سجادیه خیابان تهران و سیفی آباد و خرید رای در کتی سر و وسطی کلا به مبلغ 10 تا 18000 هزار تومان کار خودش را کرد ووووووو پس آقای رعیت برنده واقعی شما هستی نه آنان که با تخریب شما رای آوردند .عباس دهقان

      • جعفر قربانپورپاسخ به این دیدگاه 0 0
       شنبه 25 اسفند 1386-0:0

       با سلام بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خویش را از مدیریت محترم سایت ارزشی مازند نومه و مردم شریف شهرستان ساری جهت برگزاری انتخابات سالم و پرشور که موجب عظمت و اقتدار میهن عزیز اسلامی شده است تشکر و تقدیر می نمایم و برای نمایندگان محترم و منتخب مردم آرزوی موفقیت دارم . با تشکر - جعفر قربان پور کاندیدای مجلس هشتم ساری

       • قائمشهریهاپاسخ به این دیدگاه 0 1
        شنبه 25 اسفند 1386-0:0

        انتخاب آقای دکتر عزت الله اکبری به عنوان نماینده ی دوره ی هشتم بر تمام مردم قائمشهر سوادکوه جویبار و کیاکلا مبارک باد.

        • سمیه طهماسبیپاسخ به این دیدگاه 0 1
         جمعه 24 اسفند 1386-0:0

         من واقعا نمیدانستم آقای اکبری اینهمه توانمند و تجربه کاری دارد .
         فردا خودم و خانواده ام به خاطر آینده ی این شهر به آقای اکبری رای خواهیم داد

         • پنجشنبه 23 اسفند 1386-0:0

          همه باهم فردا به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد و نماینده ی اصلح امروز و روزهای آینده قایمشهر جناب رعیت رای میدهیم.

          • پنجشنبه 23 اسفند 1386-0:0

           رعيت توانمند و مقتدر است پس به او راي ميدهيم .

           • سيد رمضان صالح نژادپاسخ به این دیدگاه 0 1
            چهارشنبه 22 اسفند 1386-0:0

            مردم شريف :
            به خاطر آينده ي بچه هايتان هم شده بياييد به اكبري راي بدهيد چون من مطمئنم تنها كسي كه ميتواند شهرمان را نجات دهد و آينده ي فرزندانمان را تضمين كند آقاي اكبري هست .

            • ثمانه صادقيپاسخ به این دیدگاه 0 0
             چهارشنبه 22 اسفند 1386-0:0

             آقا يكي جلوي اين برادر پاسدار را بگيرد .
             ميكائيل فرجپور كه پاسدار ميباشد ظاهرا ديد در بين مردم محبوبيت ندارد بيخيال انتخابات شده و داره شديدا بر عليه كانديداهاي ديگر تبليغات منفي ميكند .
             برادر پاسدار از تو بعيده واقعا .
             آبروي هر چي پاسدار را بردي

             • چهارشنبه 22 اسفند 1386-0:0

              من هم به نوبه ي خودم ميخواستم از مدير محترم مازند نومه تشكر كنم كه تمام نظرات مخالف و موافق و .. را در سايت خودش ميگذارد .
              آقاي طبا طبايي اينجوري بايد كار كرد و زندگي كرد و حقايق را گفت و رسالت مطبوعاتي را انجام داد .
              چون تو آنقدر جرات نداري كه نظرات مخالف رعيت را در وب خودت بذاري ما هم به اين سايت پناه آورديم .

              • سيدبابك طباطبائيپاسخ به این دیدگاه 0 0
               چهارشنبه 22 اسفند 1386-0:0

               مدير محترم مازندنومه
               سلام عليكم
               متاسفانه هنوز فرهنگ عمومي تخريب و تهديد را بيشتر از تمجيد و انتقاد قبول دارد و تا زمانيكه جامعه به اين صورت باشد اوضاع ما هم همينطور است كه مي‌خواهيم.
               ممنون كه به اطلاع داديد. بنده با درج همه نوع نظر درباره وبلاگ خبر8 در هرجايي مشكلي ندارم. در ضمن خودم را همرديف افرادي كه به بنده توهين كردند نمي‌دانم. موفق و پاينده باشيد.

               • چهارشنبه 22 اسفند 1386-0:0

                ای کاش آقای رعیت کمی تذکر به دولت نا کارامد خاتمی می دادند تا کمی از خیانتهای آشکار اصلاح طلبان در دوره هشت ساله حکومتشان که آیندگان کوس رسواییشان را می زنند برای مردم که اینقدر سنگ سینه شان را میزنند برملا شود.

                • زهرا ياريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                 سه شنبه 21 اسفند 1386-0:0

                 مردم شريف :
                 به نظر من بياييد با فكر و انديشه و تحقيق و شناخت كافي كسي را به مجلس بفرستيم كه كار بلد باشه .
                 دست از ايل و قبيله و تعصب برداريم تا بعدا پشيمان نشيم . از روي فاميليت و دوستي و تعصب غلط يه نفر را راي ميديم بعدش هم پشيمان ميشيم و انتقاد ميكنيم .
                 اگر نماينده اي ضعيف است ما مقصريم كه كور كورانه راي داديم .
                 پس هوشيار باشيد كه اشتباه نكنيد .

                 • مهين محمد زادهپاسخ به این دیدگاه 1 1
                  سه شنبه 21 اسفند 1386-0:0

                  من در تعجبم كه چرا طرفداران ادياني اينجور دارتد رعيت را خراب ميكنند .
                  هر چه باشه رعيت حد اقل 8 سال تجربه دارد .
                  آقاي ادياني تو چقدر تجربه داري ؟
                  بقول حضرت امام (ره) :معلمي شغل انبياست . بهترين كارت اينه كه به تدريس بپردازي .
                  اگه تو ميخواهي تازه بري مجلس قانون ياد بگيري . رعيت 8ساله كه همه را حفظه و 8 سال از تو بيشتر تجربه داره .

                  • كيوان قائم مقاميپاسخ به این دیدگاه 0 0
                   سه شنبه 21 اسفند 1386-0:0

                   باسلام واحترام
                   همشهريان محترم قائم شهر سوادكوه جويبار
                   به كسي راي دهيم كه دركشورشناخته شده باشدنه دراستان وشهرخود"راي بنده به آقايان رعيت واكبري دونماينده توانا باسوادوحقوقدان مي باشد چون بغير از اين دو كسي لايق رفتن به مجلس را ندارد اميدوارم آقايان اكبري ورعيت با همفكري و تعامل وهمكاري در موازات هم بتوانند درمجلس هشتم مثمر ثمر باشند.
                   راي ما رعيت واكبري

                   • سه شنبه 21 اسفند 1386-0:0

                    آقا يكي اين بابك طباطبايي را ببره پيش يه روانپزشك . ميدونين چرا ؟
                    آخه بيچاره يه وبلاگ زده و جو اونو گرفته و داره اداي خبرنگارا را در مياره
                    كسي به وب اين بدبخت كه توي وبلاگش همه ي كانديداها را بجز رعيت به باد تمسخر گرفته سر نميزنه و احساس پوچي و افسردگي ميكنه .

                    • زهرا ياريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                     سه شنبه 21 اسفند 1386-0:0

                     ميگويند ادياني استاد سخن هست و سخنور و سخنران و سخندان
                     مجلس كسي بايد بره كه كار بلد باشه و تجربه كاري داشته باشه
                     ادياني چون بيان داره بايد در دانشگاهها و مدارس تدريس كنه نه مجلس

                     • سه شنبه 21 اسفند 1386-0:0

                      به نظر من تنها افرادي كه ميتونن به شهرمان خدمت كنند اول اكبري بعد رعيت
                      چون تجربه دارند.

                      • دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                       ملك كه حتي نميتونه كار خودشو درست كنه چجوري ميخواد به شهرمان خدمت كنه ؟
                       واقعا چه طمعي به مجلس دارند . آقايان اگر صلاحيت نداريد و نميتوانيد كلاه سر خودتان را نگه داريد مگه مجبوريد كه كانديد بشيد .

                       • دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                        متاسفم واسه ی همه ی کسایی که به تخریب اقای رعیت می پردازندخانم مریم شما که ادعای تحصیلکرده بودن داری میشه مثل آدماهای بی منطق از کلمه خیانت استفاده نکنی و اول مصادیق خیانت رو شرح بدی بعد حکم کنی ؟ویا آقای محسن میشه بفرمایین کدوم وجه جناب رعیت برای شما محرز شده؟؟؟؟؟ واقعا متاسفم

                        • علي دادبودپاسخ به این دیدگاه 0 0
                         دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                         آقای فرجپور :
                         تو که دم از مسلمانی میزنی چرا به پیامبر خدا توهین کردی ؟
                         تو در سخنان خود گفتی اگر حضرت عیسی مسیح هم بیاید نمیتواند شرکت البرز مرکزی را راه بندازد.
                         اگر نمیدانی بدان که حضرت مسیح به اذن خداوند مرده را زنده میکرد .
                         اونوقت تو از ناتوانی پیامبر خدا داری حرف میزنی ؟
                         واقعا رای و مجلس اینقدر ارزش داره ؟
                         آخه از تو بعیده که به خاطر هوای نفست به پیامبر خدا توهین میکنی .
                         یه نگاه به خودت بنداز ببین برای رای به چه ذلتی افتادی .
                         من خیلی روی تو حساب میکردم .
                         شیطان ترا کر و کور کرده و بدجوری پایت لغزیده . برو توبه کن و از عذاب اهی بترس
                         اگه دست تو پوست پیاز بر نمیاد همه را مثل خودت تصور نکن.
                         خداوند ترا بیامرزد

                         • مجيد شليمكيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                          دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                          طرفدارهاي رعيت براي راي آوردن دين و ايمان و همه چيزشان را حاضرند بدهند
                          تو ناراحت نشو آقاي كاوياني
                          اينها از بس توي پول غرق شدند همه چيز از يادشان رفت.
                          من اين طباطبايي را خوب ميشناسم . اگه ادامه بده دستشو رو ميكنم

                          • ابراهيم كاويانيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                           دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                           آقاي طباطبايي نويسنده ي وبلاگ خبر 8 :
                           جانبازان قهرمانان جنگ هستند و كه جان در طبق اخلاص گرفته و به جبهه هاي جنگ رفتند و جسمشان را در راه آزادي مملكت و آرمانهاي انقلاب اسلامي هديه كردند تا من و شما اينجا راحت زندگي كنيم و ايرا ن مثل فلسطين و عراق و افغانستان نشود .
                           جانبازان كساني هستند كه شب و روز در حال درد و زجر كشيدن هستند .
                           اونوقت چه سوئ استفاده اي دارند كه بكنند ؟
                           حالا كارت به جايي رسيده كه به اين عزيزان توهين ميكني ؟
                           واقعا متاسفم از شما كه مثلا سيد هستيد ؟
                           چقدر زود اينها را از ياد برديد سيد جان
                           اون جدت كمرت را بزنه
                           تو حاضري 5 دقيقه جاي اين عزيزان باشي ؟
                           حاضري فقط يه ناخنت را بدهي در راه خدا ؟
                           بترس از خدا سيد طباطبايي .راي و مجلس اينقدر ارزش ندارد كه بخاطر رعيت داري به اين جانبازان توهين ميكني .
                           واقعا متاسفم برات .

                           • جانباز حسن اكبريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                            دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                            آقای طبا طبایی :
                            اگر میخواهید به واقعیت برسید که من چطور این کار را کردم و باز هم میتوتم بکنم .. و اگر میخواهید صحنه ی فیلمبرداری را ببینید لطفا با چند نفر از دوستان خودتان به منزل ما بیایید تا هم صحنه ی فیلمبرداری را ببینید و هم به واقعیات پی ببرید .
                            من در خیابت تهران کوی نصرت کوچه پنجم پلاک 41 زندگی میکنم و منتظر شما هستم تا شما را از این تهمتهایی که به برادر عزیزم زدید آگاه کنم و چشم شما را به واقعیت باز کنم تا بیش از این دچار گناه نشید . موبایل من هم اینه : 09111242750
                            اگه ادعا میکنی که هیچکس را تمسخر نکردی باز هم داری دروغ میگی .
                            در ارتباط با مدرک دکترای اکبری چی نوشتی ؟
                            عکس آقای طالبی را با نظرات طنز گونه به تمسخر گرفتی یعنی چی ؟
                            عکی آقای ادیانی را چاپ کردی و در ارتباط دمترای اون نظر بد دادید یعنی چی ؟
                            تو گفتی آقای اکبری و ادیانی و بابا پور به اداره ثبت احوال رفتند و یک نام دکترا به اول اسم خود اضافه کردند . آیا اگر این تمسخر نیست پس چیست ؟
                            اگر طرفدار رعیت نیستی پس چرا حتی یکبار در رابطه با رعیت انتقاد نکردی ؟
                            بس کن سید جان قربان جدت بشم .
                            من چه سوئ استفاده ای کردم که باز هم تهمت زدید ؟ اگر میتوانی جواب بده .
                            اگر نمیدانی بدان که بنده :
                            در سن 19 سالگی از ناحیه ی گردن قطع نخاع شدم و 21 سال با درد و رنج ولی با روحیه دارم به جامعه خدمت میکنم .
                            1- 14 سال قهرمان جهان و المپیک در رشته ی تیر اتدازی هستم و عضو تیم ملی
                            2- از 11 سالگی مداح اهل بیت هستم و شاید بارها منو تو دسته روی ها روی ویلچر دیده باشید .
                            عضو فعال سازمان ملی جوانان هستم و لوح تقدیر هم دارم .
                            آیا اینها سوئ استفاده است ؟
                            از خداوند میخواهم همه ی ما را به راه راست هدایت فرماید
                            و از سر تقصیرات شما و همه ی ما در گذرد . برای توبه کردن همیشه وقت دارید .
                            جانباز حسن اکبری

                            • دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                             استاد ادياني دهن همه ي كانديداها را سرويس ميكنه آقاي كارمنديان . باشيد و ببينيد ما مرحله ي اول با راي بالا به مجلس ميريم .
                             وعده ما 25 اسفند

                             • حسين فلاحيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                              دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                              همه ي كانديداها محترمند و آقاياني كه هتك حرمت ميكنند فرهنگ ندارند .
                              من خودم هيچوقت به آقاي رعيت راي ندادم و نخواهم داد چون مديريت اونو ضعيف ميبينم . اما اجازه نميدم كسي اين آقا را توهين كند .

                              • دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                               آقا اين سايت را ببنديد . اصلا اخلاقيات در آن رعايت نميشه .
                               آين دآقايان چه حقي داند كه اينجور بي ادبانه به نماينده شهرشان توهين كنند .
                               منم آقاي رعيت را قبول ندارم و بهش راي نميدم وليبايد تذكر بدهم كه اگر او مديري توانمند نيست . آدم بدي كه نيست .
                               ناموس او ناموس همه ي ماست .
                               آقايان ديگه شورشو درآورديد .
                               فقط استاد دكتر ادياني
                               تك راي

                               • شهروند سارویپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                                ساری : ( روزبهی + سلیم بهرامی * عشوری + حسین زادگان + ... = قربان پور)

                                • دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                                 بطور اتفاقی وارد سایت رعیت شدم.فقط بگم خیانت های ایشان وتوانمندی دیگران روگذر زمان نشان خواهد داد.دانشجوی ارشد دانشگاه تربیت مدرس هستم.اما برای شهرم 24اسفند درقایمشهر هستم ورای خودرامیدهم.

                                 • دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                                  وجهه وهویت واقعی رعیت نزد همه معلوم است.دیگر حنای ایشان رنگ ندارد.

                                  • جوان بيكارپاسخ به این دیدگاه 1 0
                                   دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                                   ما هشت سال به رعيت اعتماد كرديم و بهش راي داديم ولي او رفت و پشت سرش را هم نگاه نكرد.
                                   ديگه بهش اعتماد نداريم . اين بار ميخواهيم به آقاي اكبري اعتماد كنيم و بهش راي بدهيم تا شايد او بتواند براي اين شهر كاري انجام دهد.

                                   • دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

                                    آقاي اكبري سلام ما هم اهل تخريب نيستيم اول برادرت شروع كرد كه دوستان عليپور ورعيت را متهم ميكند .تخريب نكنيد تا تخريب نشويد .

                                    • جانباز حسن اكبريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                     يکشنبه 19 اسفند 1386-0:0

                                     بنام خدا
                                     قران ميفرمايد ن والقلم و ما يسطرون
                                     يعني قسم به قلم و آنچه مينويسد .
                                     در سايت اخبار داغ انتخاباتي قائمشهر وقتي امروز رفتم ديدم اين سيد خدا آقاي طباطبايي تمام كانديداها را به تمسخر گرفته و خيلي ناراحت شدم .در باره برادرم اكبري نوشته كه فيلم را در تهران و حرفه اي و ... درست كردند
                                     خواستم براي روشن شدن ماجرا و امر به معروف حقايق را بگويم
                                     من جانباز جنگ حسن اكبري برادر عزت الله اكبري هستم
                                     21 سال است كه از ناحيه ي گردن قطع نخاع شدم .
                                     بابت اطلاع شما بايد عرض كنم كه از هنر و فيلمبرداري هيچي سرم نميشه . ولي اين فيلم را من با دوربين هنديكم خودم در منزل خودم به صورت مصاحبه و چند تا كليپ درست كردم با نرم افزار ادوب پريماير درست كردم.
                                     چرا به خاطر هوي نفس آخرتت را به آتش ميكشي ؟
                                     ارزششو داره
                                     در منزل ما تا به حال سه بار برونشور آقاي رعيت را اداره پست آورده پس چرا داري دروغ ميگي
                                     حيف كه از جدت درس نگرفتي وگرنه رسم مردانگي اين نيست .
                                     هركانديدا براي خودش تبليغ ميكنه و دو نفر هم با راي مردم به مجلس ميروند.
                                     پس چرا ما بايد بجاي تبليغ تخريب كنيم .
                                     ما بايد به همه ي كانديداها احترام بگذاريم . مگه چه گناهي كردند .
                                     بازم ميگم برادران عزيز : فقط تبليغ كنيد . اين انتخابات مثل هميشه چند روز ديگر تمام ميشه اما ما ميمونيم و اعمال ما و عذاب روز قيامت .
                                     تخريب يعني بردن آبروي يك انسان مسلمان . كه گناه كبيره است .
                                     من با اينكه برادر آقاي اكبري هستم و براي برادر خودم تبليغ كردم و ميكنم ولي اين 8 سال اگر كساني كار داشتند آنها را به دفتر آقاي رعيت و نعمت زاده ميبردم با اينكه بهش راي ندادم . چون هركس كه راي بياره نماينده ي همه ي مردم است نه دشمن رقبا . چرا به تخريب همديگر ميپردازيد ؟
                                     تمام كانديداها از بچه هاي همين شهر و از دوستان ما هستند . يكي از دوستان من آقاي احمد پور در دفتر آقاي رعيت كار ميكنه كه برام قابل احترامه . چه پدر كشتگي با هم داريم ؟ آقاي نعمت زاده سالي دو يا سه بار به من سر ميزنه با اينكه بهش راي ندادم . مگه دشمن هم هستيم .
                                     هركس كه راي آورد نماينده ي همه هست و ما بايد دست به دست اون بديم و شهرمان را آباد كنيم .
                                     انشاالله كه خداوند ما را ببخشد .
                                     با تشكر از همه ي دوستان . جانباز حسن اكبري

                                     • يکشنبه 19 اسفند 1386-0:0

                                      همه فداي ادياني بشن الهي
                                      رعيت چه عدديه ؟
                                      من جانم را و جان همه را فداي استاد ادياني ميكنم
                                      اين دوره فقط ادياني

                                      • يکشنبه 19 اسفند 1386-0:0

                                       دهقان فداي رعيت ....رعيت فداي دهقان ... دهقان فداي اسكندري ....رعيت فداي زاهد ... كي فداي كي شد كي فداي چي شد همه فدا شدند
                                       خدا بيامرزه همه را

                                       • علي نظري پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                        شنبه 18 اسفند 1386-0:0

                                        همين ديشب در روستاي آهنگر كلا كه خودم آنجا زندگي ميكنم عدها ي آمدند و به آقاي عبدالله - ب 50 دست كت و شلوار دادند و من خودم يكي گرفتم . البته چون گرفتم حتما يك راي به حاجي رعيت ميدهم .

                                        • مهرداد دهقان پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                         شنبه 18 اسفند 1386-0:0

                                         پس تي رعيتمه ............

                                         • عباس دهقان پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                          شنبه 18 اسفند 1386-0:0

                                          جانم فداي رعيت .وجودم وقف رعيت . توانم براي رعيت .راي من فقط براي رعيت .

                                          • شنبه 18 اسفند 1386-0:0

                                           من ميدونم چيي در باره ميرزايي و....ميخواهي بگي اونم در ستاد اكبري

                                           • شنبه 18 اسفند 1386-0:0

                                            كدام سردار سازندگي ؟سردار سازندگي سيفي آباد ؟ايشان نتوانست نساجي را راه بيندازه و جالب اينكه عامل ورشكستگي نساجي اكبري بود .در نساجي 2 فروتن معلم را مدير عامل كرد فروتن دست چپ وراست در زمينه صنعت نمي دونه اگر سردار اينه ؟پس خدا به داد ما برسه . بابا ول كنيد اينقدر از اكبري نگيد چون امتحان را بد پس داد .

                                            • علي دادبودپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                             شنبه 18 اسفند 1386-0:0

                                             بخدا قسم تنها كسي كه ميتواند بيكاري را در قائمشهر و.... ريشه كن كند و مشكلات مردم را حل كند فقط شخص آقاي اكبري است .
                                             اگر او راي نياورد فقط مردم مظلوم و محترم شهرمان ضرر ميكنند .

                                             • شنبه 18 اسفند 1386-0:0

                                              تا آنجا كه ما ميدانيم ما مردم سيفي آباد عاشقانه و خالصانه هميشه به سردار سازندگي آقاي اكبري راي ميدهيم .
                                              اكبري مديري دانا و تواناست .
                                              چه راي بياره و چه نياره در قلب مايست

                                              • جمعه 17 اسفند 1386-0:0

                                               درود بر دوستاني كه دنبال حرف حق هستند رعيت افتخار سيفي آباد و قائم شهر است

                                               • پنجشنبه 16 اسفند 1386-0:0

                                                من با دلاور موافق هستم رعیت با اقتدار شهرک را ساخت و آقای اکبری فقط حرفش را زد حرف زدن راحته اما عمل ان خیلی سخت .رعیت اهل چوخان و حرف نیست .

                                                • پنجشنبه 16 اسفند 1386-0:0

                                                 سلام تا جایی که من میدونم اکبری هیچ نقشی در شهرک صنعتی نداشت و اگر تلاش رعیت نبود شهرک صنعتی بشل رستم کلا و ....شکل نمیگرفت و ما کارگران شاغل در این شهرک خود را مدیون زخمات رعیت میدونیم

                                                 • شهروند سارویپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                  پنجشنبه 16 اسفند 1386-0:0

                                                  ساری = عشوری + حسین زادگان + ... = قربان پور

                                                  • پنجشنبه 16 اسفند 1386-0:0

                                                   مهم اينكه انتخاباتي پر شور داشته باشيم تا چشم دشمنان نظام كور بشه . قطع شدن گاز هم يك توطئه از طرف آمريكاي جنايتكار بود كه با تحريك تركمنستان خواستند ملت را تحريك كنند كه به مسولين نظام بد بين بشن و در انتخابات شركت نكنند .
                                                   اما اينها نميدانند كه بقول خداوند متعال ( و مكروا و مكرالله انالله خيرالماكرين ) مردم ما بيدارند و با هوشياري در روز 24 اسفند با حضورشان پوزه دشمنان اسلام و ايران اسلامي را به خاك ميمالند .

                                                   • پنجشنبه 16 اسفند 1386-0:0

                                                    من خواهش ميكنم به عنوان يك شهروند كه انتخاباتي سالم و پر شور داشته باشيم و با چشماني باز و با تحقيق و شناخت افراد با كفايت را به مجلس بفرستيم .
                                                    مثل ادياني و باباپور

                                                    • پنجشنبه 16 اسفند 1386-0:0

                                                     من كارگر كارخانه شماره 3 هستم .
                                                     همه ميدانند كه دستگاههاي فوق مدرن نساجي فايناس را اكبري زحمتش را كشير و آورد كه به خاطر غرض ورزي و كينه توزي و بي كفايتي نمايندگان در دوره ششم و هفتم هنوز اين دستگاهها اونجا افتاده و داره از بين ميره . با اين حال چند وقت پيش كه آقاي شيخ الاسلام براي بازديد آمده بود تاريخ ورود اين دستگاهها را زده بودند سال 83 .
                                                     در صورتي كه اكبري اينها را دوره پنجم يعني سال 76 آورده بود . چرا دروغ به اين بزرگي ميگيد آقاي رعيت ؟
                                                     حالا ما بايد ازخدا بترسيم يا شما ؟

                                                     • حسين فلاحيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                      پنجشنبه 16 اسفند 1386-0:0

                                                      آقاي مورا
                                                      من حسين فلاحي رئيس دفتر نماينده دوره پنجم آقاي اكبري هستم .
                                                      يه جا قرار بذاريد در حضور چند نفر آدم عادل و بي طرف تا من با اسناد و مدارك و تاريخ دقيق برايتان اين ادعا را ثابت كنم .
                                                      همينقدر بگويم كه موقعي كه رعيت راي آورد و اكبري حذف شد اين زمينها آماده بودند .
                                                      حتي درگيري بين اكبري و سردار سوداگر فرمانده سابق لشگر 25 كربلا پيش آمد كه حتي به دفتر رهبر معظم انقلاب كشيده شد كه آق با تدبير اين قضيه را به نفع مردم ما تمام كردند .
                                                      اگه دوست داريد روشن بشيد حتما قرار بذاريد .
                                                      من كاري به آقاي رعيت ندارم . ايشان و تمام كانديداها براي من قابل احتراما . اما نميتوانم حقيقت را انكار كنم .
                                                      آقاي رعيت هم زحماتي كشيدند اما نبايد دروغ بگيد . رعيت با اين ادعايش آبروي خودش را ميبرد .

                                                      • چهارشنبه 15 اسفند 1386-0:0

                                                       خانم نازنین جناب در تمام دوران پر افتخار نمایندگیشون تنها به مردم خدمت کردن تعطیلی کارخانجات فوق هم به علت عدم حمایت مالی دولت با وجود پیگیری های جناب رعیت است پس شما
                                                       لطف کن اگر کاندیدای خودت سابقه ی کار اجرایی جز تدریس نداره کارنامه کاری کاندیدای دیگری رو خراب نکن

                                                       • چهارشنبه 15 اسفند 1386-0:0

                                                        آقای حسین فلاحی مردک تو خجالت نمی کشی کاری که جناب آقای رعیت باهزار مشقت پیگیری و به سرانجام رسوندن رو می خوای بع نام خودت و اکبری تموم کنی خجالت بکشروز قیامت چه جوری میخوای جوابگو باشی؟

                                                        • چهارشنبه 15 اسفند 1386-0:0

                                                         رعيت 8 سال بوده چيكار كرده بجز تعطيلي كارخانجات و مخصوصا گوني بافي و غيره .. بذار افرادي برند مجلس كه در كارشان قوي هستند و امنحانشان را پس دادند .
                                                         من كه با تجربه تر از استاد ادياني نديدم

                                                         • چهارشنبه 15 اسفند 1386-0:0

                                                          معلم بايد سر كلاس باشد تا دكتر و مهندس و ... را به جامعه تحويل دهد نه اينكه بره تريبون مجلسو بگيره .
                                                          مجلس كاردان ميخواهد نه سخنران

                                                          • چهارشنبه 15 اسفند 1386-0:0


                                                           این دفعه نوبت معلمان محروم است که به مجلس بروند . اجرای نظام هماهنگ حقوق فرهنگیان توسط نمایندگان فرهنگی مجلس هشتم بیاد روزهایی که جلوی مجلس هفتم در تهران انتظار می کشیدند . معلمان کرسی مجلس را نمی خواهند ؛ تریبون مجلس را می خواهند .... رجایی معلم بود ؛ معلم

                                                           • سه شنبه 14 اسفند 1386-0:0

                                                            ما به آقاي اكبري راي ميدهيم چون هم ايمان دارد و هم كاردان و كارآمد هست .
                                                            او صنايع استان تهران را كاملا متحول كرده است .
                                                            چرا ما قائمشهريها و ... از اين ادم قوي استفاده نكنيم .

                                                            • دوشنبه 13 اسفند 1386-0:0

                                                             اقا یا خانم n/a من نمیدونم شما وابسته به جریانی هستی یا نه اما قبل از این که بخوای چرت و پرت بگی و از کلمه عوام فریبی مثل بچه دبیرستانی ها استفاده کنی اول برو سوابق وخدماتی که جناب آقای رعیت به این مردم قایمشهر کرده رو بخون بعد بیا نطق کن

                                                             • عباس دهقانپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                              دوشنبه 13 اسفند 1386-0:0


                                                              نازنین سلام من میدانم که شما طرفدار ادیانی نیستی بلکه طرف کسی هستی که کارت پارسیان و شام هتل باران و شام در شهرک منزل ....و جاده نظامی و میلیون ها تومان دیگر جهت خرید رای و گرفتن رشوه از کارخانه دارها جهت انتخابات هستی من جیره رعیت را میخورم اما (...) در عوض مثل شما (...)نمی کنم در ضمن رعیت را خدا را حل مشکل مردم یاری کرد اگر رعیت آدم بدی بود تا حالا هفت دفعه ردش میکردند .

                                                              • دوشنبه 13 اسفند 1386-0:0

                                                               آقايان تا كي مي خواهيد به تخريب خود ادامه دهيد. تنها مزيت تخريب افراد پركار ماندگاري مشكلات عديده مردم است.
                                                               واقعا جاي تاسف دارد با اين همه شايعات احمقانه

                                                               • دوشنبه 13 اسفند 1386-0:0

                                                                قائمشهر نماينده ديگه اي نداره كه فقط بحث رعيته اهه

                                                                • يکشنبه 12 اسفند 1386-0:0

                                                                 سه نفر 100% از نفرات اصلي هستند كه راي روي اين 3 نفر دور ميزنه :
                                                                 80% اكبري
                                                                 50% رعيت
                                                                 40% ادياني
                                                                 از اين 3 نفر 2 نفر به مجلس ميروند شك نكنيد .
                                                                 بقيه ذخيره تيم هستند . و سياهي لشكر

                                                                 • مازندرانیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                  يکشنبه 12 اسفند 1386-0:0

                                                                  انده رعیت رعیت ای جه دکنین، تا تبلیغات جا، بزنه اثر سوء بیه له شما ره،

                                                                  بابا دومبی وه خانه بوره مجلس، اندی رعیت وسه مقاله بهیشتنی اما ره استفراغ گیرنه ندومبی چه بلا شه سر یارمی ئو


                                                                  • يکشنبه 17 آبان 1394-1:13

                                                                   * يکي از فعاليت هاي ارزشمند شما هدايت شرکت سايپا به قائم شهر و سرمايه گذاري اين کمپاني بزرگ در منطقه بود . در واقع بعد از انتقال کارخانه گوني بافي به جاده جويبار ، زمين اين کارخانه به مزايده گذاشته شد و قرار بود عده اي دلال و بساز و بفروش اين زمين را بخرند و قطعه قطعه اش کنند . با تلاش و پيگيري شما شرکت سايپا در مزايده برنده شد که هم يکپارچگي زمين گوني بافي حفظ شد و هم بدهي اين کارخانه به کارگران و سازمان تامين اجتماعي ، اداره دارايي ، شهرداري و ... پرداخت شد . اما خب  ! حتماً شما شايعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي تان را شنيده ايد . اگر پاسخي داريد مي شنويم ؟
                                                                   -  بنده هر چند اصل فعاليتهاي ضابطه مند اقتصادي را سودمند و اثر بخش مي دانم  اما من چون نماينده مردم هستم ، اين گونه فعاليتها را براي خودم مثل سم مي دانم . بنابراين نه بنده و نه کسي از منسوبان و اعضاي خانواده ام تاکنون در جايي سرمايه گذاري نکرده ايم و سهامدار هيچ شرکتي هم نيستيم . پشت سر کسي که کار مي کند شايعات هم پخش مي شود . من تمامي شايعات را با سند و مدرک رد مي کنم . شايعه سازان اگر مدرکي دارند رو کنند . کار من حمايت از سرمايه گذار و ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي و فرهنگي منطقه است ، نه منفعت جويي و سود طلبي .


                                                                     در مورد سايپا شمال هم ابتدا اين مقدمه را عرض کنم که صنعت خودروي ايران در حال حاضر يکي از صنايع پر رونق و پر تحرک محسوب مي شود و قطعاً حضور شرکت هاي خودروسازي در منطقه مفيد و اثر بخش است . اما مطلب بعدي را مي خواهم از قول مهندس عمو زاده – مدير عامل شرکت سايپا يدک – نقل کنم که گفته است :
                                                                    « سايپا شمال بعد از مطالعات فني و توجيهات اقتصادي به عنوان مکاني مستعد براي سرمايه گذاري گروه خودرو سازي سايپا تشخيص داده شد . هم اکنون در شرکت سايپا شمال فعاليتهايي از قبيل نصب و راه اندازي مخازن CNG  و جمع آوري خودروهاي فرسوده انجام مي شود .
                                                                   همچنين به عنوان انبار منطقه اي قطعات خودرو ي شرکت سايپا يدک و دپوي خودروهاي نو مورد استفاده قرار مي گيرد.شرکت سايپا تصميم دارد توليد قطعات الکترونيکي خودرو را در اين مکان آغاز نمايد.همچنين تصميم گرفته دو شرکت سايپا آذين و ايندامين را به شهرک صنعتي بشل منتقل نمايد. يک قراردادمشارکت هم با بخش خصوصي در ارتباط با توليد کپسول هايCNG به ارزش چهل ميليارد تومان منعقد نموده است.شرکت سايپا شمال صددر صد وابسته به گروه خودروسازي سايپا و متعلق به دولت است و هيچ فرد حقيقي و حقوقي در سهام شرکت فوق حضور ندارد . »


                                                                   اينها حرف من نيست ، گفته هاي يکي از مديران شرکت سايپاست که بنده فقط نقل قول کردم . در آينده هم اين مکان براي حدود 200 نفر شغل ايجاد خواهد کرد . اين توضيح را هم بدهم که انتقال کارخانه گوني بافي به مکان جديد ، با توجه به قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي و پيشنهاد استانداري مازندران و موافقت سازمان صنايع  و معادن استان اجراء شد . ( نامه ي تاريخ 3/7/84 رئيس سازمان صنايع و معادن استان مازندران به شهردار وقت قائم شهر )


                                                                   آگهي مزايده ي فروش کارخانه گوني بافي هم در تاريخ 10/10/1383منتشر شد . اگهي تاسيس شرکت سايپا شمال هم در تاريخ 18/3/84 در روزنامه رسمي کشور چاپ شد . در اين آگهي آمده که اولين مديران شرکت آقايان موسوي ، ايماني و اسلامي هستند . بازرس اصلي مدني و بازرس علي البدل هم طاهري است .
                                                                   سند انتقال کارخانه گوني بافي به شرکت سايپا هم موجود است . پس مي بيند که من و اطرافيانم در سايپا شمال هيچ سهم و سرمايه اي نداريم . در جاي ديگر هم سرمايه گذاري نکرده ام . بنده بدون توجه به شايعات موجود ، همچنان از سرمايه گذاران و کار آفرينان حمايت مي کنم
                                                                   لطفا گزارشی از وضعیت فعلی سایپا شمال قایمسهر تهیه و ارایه فرمایید

                                                                  • عباس دهقان پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                   يکشنبه 12 اسفند 1386-0:0

                                                                   به كوري چشم تخريب كنندگان بي دين و ياوه گو رعيت با اقتدار با حمايت محرومان به مجلس ميرود نه با پول و شام دادن و اجاره كردن منازل ارازل اوباش و پول بساط دادن آدمهايي كه دوره انان بسر آمد درضمن اگر كسي تخريب الكي بكند چيزهايي از تخريبگران ميگوييم كه نبايد بگم و اگر ثبت نشود با smsو حتي چاپ با هزينه شخصي آنان را رسوا ميكنم .

                                                                   • ابوالقاسم نجفيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                    شنبه 11 اسفند 1386-0:0

                                                                    خلاصه بعد از چند سال زندگي در پايتخت با همه مدارك ومدارج و چك و چونه زدن با پايتختيهاي سمج حال ديگر وقت آن رسيده كه به سوادكوه بر گرديم. آري همان سره را جاي آپارتمان و همان دشت و بره را جاي آفيس بايد برگزيد .
                                                                    ته ويشه ونگ وائه اي سوادكوه
                                                                    خونش لـله وائه اي سوادكوه

                                                                    • شنبه 11 اسفند 1386-0:0

                                                                     به تمام کسانی که حاجی رعیت را تخریب می کنند می گویم..اساس تخریب بر ناتوانی است.لعنت خدا بر شما که به این مرد خدا تهمت میزنید.

                                                                     • شنبه 11 اسفند 1386-0:0

                                                                      مثل مازندراني را به جناب نماينده برسانيد: همه سرمه ته چشه شه؟

                                                                      • سعید باهوپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                       شنبه 11 اسفند 1386-0:0

                                                                       رعیت به مجلس میرود
                                                                       همچون مدرس میرود
                                                                       چشم تمام شماها کور باد .
                                                                       حاجی رعیت پوزه تمام کاندیداها را به خاک میمالد . همه شماها دزد هستید نه رعیت

                                                                       • شنبه 11 اسفند 1386-0:0

                                                                        این دفعه نوبت معلمان محروم است که به مجلس بروند . اجرای نظام هماهنگ حقوق فرهنگیان توسط نمایندگان فرهنگی مجلس هشتم بیاد روزهایی که جلوی مجلس هفتم در تهران انتظار می کشیدند . معلمان کرسی مجلس را نمی خواهند ؛ تریبون مجلس را می خواهند .... رجایی معلم بود ؛ معلم

                                                                        • شنبه 11 اسفند 1386-0:0

                                                                         همین دیروز (جمعه10/12/86)از مسیر قائم شهر به سمت تهران در حرکت بودم،در طول مسیر شهر های حوزه انتخابیه اقای رعیت را هم دیدم که از کمتریت امکانات رفاهی محروم هستند.
                                                                         به خودم گفتم ایا اینجا واقعا شما ایران است؟
                                                                         که حتی از ابتدایی ترین امکانات هم محروم هستند؟
                                                                         مردم ما باید تاوان چه کسی را ÷س بدهند؟
                                                                         اقای رعین عوام فریبی بس است.
                                                                         اخر به چه قیمتی می خواهی وارد مجلس شوی؟
                                                                         مگر چقدر می خواهی زندگی کنی؟
                                                                         جناب اقای رعیت اگر از کنار قبرستان گذر کرده باشی متوجه می شوی که اخر و عاقبت همه ما ختم به انجاست.
                                                                         ÷س ارزش ندارد به خاطر چند روز دنیا بخواهیم ........

                                                                         • حسین فلاحیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                          شنبه 11 اسفند 1386-0:0

                                                                          آقای رعیت :
                                                                          شما برونشورهای تبلیغاتی که امروز در منازل انداختید نوشتید زمین شهرک صنعتی را شما از سپاه گرفتید .
                                                                          خدا وکیلی قسم میخوری که این کار توئه یا که این کار در زمان اکبری انجام شد و من خودم از طرف آقای اکبری ماموریت داشتم که به این کار رسیدگی کنم و تمام شد .
                                                                          از شخصیتی مثل شما بعید است که برای رای آوردن دین و ایمان خودش را بفروشد . اگر نمیدانی بدلن که دروغ از گناهان کبیره است . اسناد این کار در دست من است . میتوانید بیایید نشانتان دهم . من
                                                                          حسین فلاحی هستم


                                                                          ©2013 APG.ir