تعداد بازدید: 2797

توصیه به دیگران 1

شنبه 11 خرداد 1387-0:0

خسارت سرما را ندادند،خشکسالي را هم نمي دهند!

رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت: به علت کاهش بارندگي در مناطق کوهستانی 57 درصد گندمزارها و مزارع جو در مازندران به طور کلی خسارت دید و امیدی به برداشت محصول آنها نیست .


عنايت الله تورنگ گفت: متأسفانه براي جبران خسارت  هزار و سیصد میلیارد توماني كشاورزان كه ناشي از سرماي سال گذشته مسئولان عالي رتبه هيچ اقدامي نكردند.

وي با اشاره به اينكه 30 درصد باغ های مرکبات مازندران که حداقل 20 سال از عمرشان می گذشت در زمستان 86 از بين رفته اند گفت:فقط بحث جبران خسارت مطرح نیست بلكه باید ظرفیت بزرگ از دست رفته را بازسازی کنیم .

تورنگ همچنين در خصوص تبعات ناشي از خشكسالي اظهار داشت:محصول برنج كه ریشه در آب دارد با چالش جدی مواجه است هر چند مسئولین استان اقداماتی در این زمینه انجام داده اند.

وي افزود: به علت کاهش بارش در مناطق کوهستانی 57 درصد گندم زارها و مزارع جو در مازندران به طور کلی خسارت دیدند و امیدی به برداشت محصول آنها نیست .

رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با ابراز تاسف از اينكه در جلسه ستاد خشکسالی کشور اين استان جزء مناطق بحران زده خشکسالی قلمداد نشده و شامل تسهیلات خشکسالی تصویب شده نيز نخواهد شد اعلام كرد:در بخش برنج، کشاورزان با چنگ و دندان مزارع خود را حفظ می کنند و برای به ثمر رسیدن برنج از همه چیز خود می گذرند .


در همين راستا وزير نيرو گفت:باتوجه به خشكسالي سال جاري فعلا 5 ميليون متر مكعب آب سد لار براي استفاده كشاورزان روانه مازندران شده است.

 پرويز فتاح درباره پرداخت هزينه هاي زياد مطالعاتي احداث سد منگل كه از مصوبات سفر رياست جمهوري بوده است گفت: مهم، احداث اين سد است نه هزينه هاي انجام شده و اگر هم براي مطالعات آن هزينه هاي زيادي شده جاي دوري نرفته است.

وي افزود: مشكل ما در مواردي است كه براي مطالعات اجراي پروژه ها هزينه اي انجام نمي شود و ناچار اين پروژها به صورت نيمه كاره در دست نظام مي ماند.

وزير نيرو با تاكيد بر اينكه مطالعات احداث سدها و مكان گزيني آنها به تامل نياز دارد گفت: خوشبختانه پس از مطالعه همه گزينه ها در مسير هراز منطقه منگل را براي احداث سد انتخاب كرديم.

وي اين انتخاب را براساس نظرات كارشناسي و منطق فني عنوان كرد و افزود:دغدغه هاي نهائي زيست محيطي ناشي از احداث اين سد با حضور غير رسمي رئيس سازمان محيط زيست در منگل بررسي شد و خوشبختانه يافته هاي قبلي اين سازمان مورد تائيد قرار گرفت.

فتاح با بيان اينكه وزارت نيرو اسنادي را براي انطباق اين سد با شرايط زيست محيطي به سازمان محيط زيست ارائه خواهد كرد، ادامه داد: در رابطه با احداث جاده انحرافي هراز نيز وزير راه نكاتي را به ما ارائه داده كه قطعا رعايت مي كنيم.

وي نهائي شدن احداث اين سد را منوط به طي شدن روال اداري دانست و گفت: سعي مي كنيم با هماهنگي مجلس ، وزارت راه و سازمان محيط زيست احداث اين سد هرچه زودتر آغاز شود.

فتاح در خصوص توزيع آب سد لار اظهار داشت: بر اساس نياز آبي كشاورزان  20 ميليون متر مكعب سال گذشته به سمت مازندران رها شد ولي باتوجه به خشكسالي سال جاري فعلا 5 ميليون متر مكعب براي استفاده كشاورزان مازندراني رها كرديم.

وزير نيرو گفت: توزيع آب براي كشاورزان مازني فقط به اين مقدار محدود نشده و در شرايط نياز آبي آنها به تدريج مقدار بيشتري را روانه زمين هاي زراعي مي كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مازندران در ليست 14 استان خسارت ديده ناشي از خشكسالي قرار نگرفت گفت: اعلام اين آمار از سوي سازمان هواشناسي كشور و آن هم در ماه فروردين كه افق بارش بهاره مشخص نبود ارائه شد تا براي توزيع 250 ميليارد تومان اعتبار اضطراري مقابله با خشكسالي برنامه اي را در دستور كار خود قرار دهيم.

فتاح با بيان اينكه مازندران هم به زودي در ستاد خشكسالي كشور جزء ليست استانهاي خسارت ديده قرار مي گيرد، افزود: اميدوارم با تصويب بودجه 2 هزار ميليارد توماني در مجلس هشتم كه قرار بود در مجلس قبلي به تصويب برسد بتوانيم تمامي استانها را براي خسارت هاي ناشي از خشكسالي تحت پوشش قرار دهيم.(isna)


  • شنبه 11 خرداد 1387-0:0

    تازه کجايش را ديديد يا شنيديد!!! که در منطقه استاندار ( بندپي غرب ) يک سد نصف و نيمه اي که در دولتهاي گذشته با زحمت و پيگيري، احداث و راه اندازي شده است ( سد شياده )، هم اکنون و در اوج مشکل خشکسالي بدليل اينکه سد مذکور را به بخش خصوصي واگذار و آنها نيز براي استحصال ماهي از درياچه سد، آب آن را خالي و هم اکنون دست کشاورزان بدبخت را در گل ( با کسره گ ) فرو برده اند. کجا بايستي اين بي تدبيري و سوء مديريت را شکايت برد؟ ايا ميتوان به مسئولين بالاتر اين استاندار ( که در ميزان تدبير و مديريت مشعشع !!!!!همانند او هستند ) شکايت برد؟ نه بابا بگذاريد آقايان فعلا مديريت جهاني بکنند!!! مشکلات خشکسالي و خالي بودن سد شياده پيشکش !!!!


    ©2013 APG.ir