تعداد بازدید: 2757

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 16 خرداد 1387-0:0

رياست کميسيون حقوقي به نماينده آمل مي رسد؟

به احتمال عزت الله يوسفيان ملا -نماينده آمل-رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم مي شود.


رايزني هاي برخي از نمايندگان اصولگرا براي رياست کميسيون هاي مجلس آغاز شده است. رقابت جدي هم ميان روساي سابق کميسيون ها در مجلس هفتم که اين دوره هم به مجلس راه يافتند با برخي از چهره هاي شاخص جديد راه يافته به مجلس است.البته در برخي کميسيون ها هم به دليل عدم اقبال نمايندگان هيچ رقابتي در کار نيست.

در کميسيون قضايي و حقوقي هم تاکنون تنها گزينه مطرح يوسفيان ملا -نماينده آمل و عضو سابق اين کميسيون در مجلس هفتم- است.يوسفيان  مجلس گذشته نايب رييس اين کميسيون بود.


در کميسيون برنامه و بودجه هم احمد توکلي نماينده بهشهري مردم تهران و رضا عبداللهي نماينده ماهنشان براي رياست مطرح هستند.    ©2013 APG.ir