تعداد بازدید: 2676

توصیه به دیگران 1

شنبه 18 خرداد 1387-0:0

تعويض نه ؛ تقويت

نريمان-نماينده مردم بابل در مجلس- گفت: مجمع نمايندگان مازندران به دنبال تعويض و جابه جايي مديران استاني نيست.


نماينده مردم بابل در مجلس:

رويكرد مجلس هشتم تعامل سازنده با دولت است

نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي گفت: رويكرد مجلس هشتم تعامل سازنده با هيئت وزيران و دولت است.
 
 
محسن نريمان گفت: اظهار نظر درباره كارآمدي و يا ناكارآمدي وزرا توسط مجلس هشتم زود است و اگر احساس عمومي بر اين باشد كه برخي از وزرا، ناكارآمد هستند آن وقت نمايندگان بايد براي سئوال، تذكر و استيضاح اقدام كنند.


وي با اشاره به برخي اظهار نظرها كه حكايت از آن دارد، مجمع نمايندگان مازندران به دنبال تعويض و جابجايي برخي مديران استاني هستند، تصريح كرد: به جاي آنكه آدم‌ها عوض شوند، بايد به جاي آن پشتيباني و تقويت شوند.


نريمان، نقد منطقي و منصفانه از سوي نمايندگان مجلس براي پيشبرد امور را ضروري دانست و اضافه كرد: بايد با همفكري و تعامل دو جانبه نقايص استان را برطرف كرد و به بنيان مديريتي استان كمك كرد.


نماينده مردم بابل در مجلس گفت: اگر مجمع نمايندگان مازندران در مجلس شوراي اسلامي با اين رويكرد وارد عرصه نظارتي و قانونگذاري شوند، موفق خواهند بود.


وي ادامه داد: نمايندگان نيامدند كه دست به تغيير و جابجايي بزنند، بلكه بايد با اتحاد و همدلي به دنبال كار و خدمت باشند.
نريمان در پايان اظهار داشت: همكاري و همبستگي را همه به مصلحت مي دانند و اين رويه معروفي است.(farsnews)    ©2013 APG.ir