تعداد بازدید: 2921

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 19 خرداد 1387-0:0

گلستان سياست

با حكم سيد مهدي هاشمي، محمد علي شاعري به سمت معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت كشورمنصوب شد.


 با ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني و بين‌الملل و توسعه اقتصادي استان‌هاي وزارت كشور، طي حكمي از سوي سرپرست وزارت كشور علي محمد شاعري به سمت معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي منصوب شد .
متن حكم سرپرست وزارت كشور به اين شرح است:

جناب آقاي علي محمد شاعري
نظر به تجارب و سوابق ارزشمند، تعهد و فعاليت در حوزه هاي برنامه ريزي و اجرايي به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي منصوب مي نمايم.

برنامه ريزي و توسعه در همه ابعاد به ويژه منابع انساني و اقتصادي و سرمايه گذاري امري است همه جانبه كه بدليل گستردگي وظايف و ارتباط با ساير حوزه ها نقش بسزايي در پيشبرد اهداف، سياست ها و برنامه ها در سطح ملي، منطقه اي و استاني دارد انتظار مي رود در راستاي اهداف مقدس دولت نهم و تحقق شعارهاي عدالت محوري، مهرورزي، رشد و توسعه همه جانبه و خدمتگزاري به عموم هموطنان و با عنايت به تغييرات صورت گرفته در ساختار سازماني ستاد وزارت كشور و استانداري ها، با اتكال به خداوند متعال و استعانت از توجهات حضرت ولي عصر ارواحنا فداه با تدبير و همت و بكارگيري توان كارشناسي و تخصصي همه همكاران ستاد و استانداري ها در هدايت و تحقق اين مهم با رعايت اولويت هاي ذيل:

- برنامه ريزي و نظارت بر توسعه مديريت با رويكرد توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با نگرش بر سند چشم انداز 20 ساله، برنامه هاي پنج ساله و اصل 44 قانون اساسي
- اجراي سياست هاي عمومي دولت در ارتباط با ارتقاء فرهنگ بهره وري و اقدامات لازم درخصوص وظايف قابل واگذاري به بخش غيردولتي و كاهش تصدي ها
- برنامه ريزي و نظارت جهت استقرار شيوه هاي مديريتي نوين در راستاي بهبود مستمر، توسعه فن آوري و اطلاعات و اجراي برنامه هاي تحقق دولت الكترونيك
- تدوين برنامه جامع نيروي انساني با تأكيد بر اصلاح ساختار، جذب و نگهداشت نيروي انساني متخصص
- تدوين و اجراي بانك اطلاعاتي جامع كاركنان با هدف فراهم آوردن زمينه ارتقاء شغلي
- ارتقاء سطح رفاه و تأمين معيشت كاركنان بصورت كمي و كيفي
اهتمام ورزيده، توفيق روز افزون جنابعالي را از درگاه ايزد منان در انجام وظايف خطير محوله مسئلت دارم.
سيد مهدي هاشمي
سرپرست وزارت كشور

پيش از اين جواد علي اكبريان عهده دار معاونت بين الملل و توسعه اقتصادي استان هاي وزارت كشور بود كه در زمان پورمحمدي وزير سابق كشور از سمت خود استعفا داد.

شاعري»متولد بهشهر است که پيش از اين در سمت‌هاي استاندار گلستان، معاون وزير جهاد سازندگي و شهردار مناطق تهران ارائه خدمت كرده است.(farsnews)    ©2013 APG.ir