تعداد بازدید: 2787

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 22 خرداد 1387-0:0

تشنه در آب

شركت هاي نمايشگاهي استان مازندران با در اختيار داشتن حدود 300 نيروي انساني فعال، خواستار واگذاري حق‌ امتياز برپايي نمايشگاه به شركت‌هاي بومي استان شدند.


 شركت‌هاي نمايشگاهي استان مازندران اعلام كردند: جاي بسي تامل است، در حالي كه همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي استان مازندران تلاش مي كنند تا از پيمانكاران بومي استفاده كنند، سازمان بازرگاني مازندران با بيكار كردن بيش از 300 نفر نيروي انساني فعال در شركت هاي نمايشگاهي استان ، نمايشگاه هاي سال جاري خود را با يك واسطه به شركت هاي غير بومي بسپارد!


سازمان بازرگاني استان مازندران تمامي نمايشگاه هاي سال جاري خود را به نام شركت نمايشگاه هاي بين المللي مازندران صادر كرد كه اين شركت به علت عدم توانايي در برگزاري نمايشگاه‌ها، آنها را به شركت‌هاي غير مازندراني سپرد.


10 شركت نمايشگاهي استان مازندران يادآور شدند: سازمان بازرگاني مازندران بايد به اشتغال جوانان مازندراني در اين بخش توجه كند و از واگذاري امتياز برپايي نمايشگاه به شركت هاي غيربومي پرهيز كند.
همه اين مشكلات بارها از سازمان بازرگاني توسط شركت هاي نمايشگاهي استان مازندران در نامه هاي مختلف پرسيده شده، اما سازمان بازرگاني مازندران همچنان سكوت مي كند.


با انتخاب مجريان نمايشگاهي غيرمازندراني بسياري از صنايع وابسته به امور نمايشگاهي كه در سال هاي اخير همراه اين صنعت نظير شركت‌هاي تبليغاتي، چاپخانه‌ها و شركت هاي خدماتي رشد كردند، دچار ركود خواهند شد.


اين تصميم درباره شركت‌هاي نمايشگاهي استان مازندران در حالي از سوي بازرگاني گرفته شد كه بازرگاني مازندران در 24 شهريور سال گذشته در نامه اي به دفتر امور ترويج تجارت سازمان توسعه تجارت اعلام مي كند كه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان مازندران به دليل عدم تشكيلات منسجم در زمينه برگزاري نمايشگاه، نمي‌تواند مجري خوبي براي برپايي نمايشگاه در استان مازندران باشد و اين در حالي است كه همين شركت بدون در نظر گرفتن توانمندي‌هاي شركت هاي نمايشگاهي مازندران برپايي نمايشگاه را به شركت غيربومي مي‌دهد.(farsnews)    ©2013 APG.ir