تعداد بازدید: 3271

توصیه به دیگران 1

شنبه 27 مهر 1387-0:0

راهي از آهن

تاريخچه مختصر راه آهن در ايران و مازندران


اولين خط راه آهن كه در ايران احداث گرديد در سال 1886 م راه آهن تهران به ري به طول 8700 متر بود .
از آن تاريخ تا سال 1304 شمسي كه مقدمات راه آهن سراسري فراهم گرديد چند رشته خطوط كوتاه در ايران كشيده شد مانند راه آهن آمل به محمود آباد و راه آهن زاهدان به ميرجاوه ، راه آهن تبريز و بندر شرف خانه و راه آهن بوشهر به برازجان .


احداث راه آهن از جمله آرزوهاي مردم و بازرگانان ايراني بود ولي بعللي نقشه و هدف آنها به نتيجه اي نمي رسيد .


زماني كه رضا شاه حكومت را به دست گرفت براي اجراي اين هدف و به منظور توسعه امور بازرگاني و اجراي سياست استعمارگران مصمم شدبه وسيله يك رشته راه آهن سراسري از درياي مازندران تا خليج فارس شهرهاي بزرگ و مراكز پر جمعيت و نواحي كشاورزي ايران را به يكديگر متصل سازد.

 براي تأمين هزينه آن در تاريخ 9 خرداد سال 1304 شمسي قانون انحصار قند و شكر و چاي از تصويب مجلس گذشت كه به موجب آن مقرر شد از هر سه كيلو قند و شكر كه به ايران وارد مي شد دو ريال و از هر سه كيلو چاي شش ريال جهت هزينه ساختمان راه آهن سراسري دريافت گردد . پس از دو سال كه مقدمات امر فراهم گرديد عمليات ساختماني از شمال و جنوب شروع و 11 سال بعد يعني در سال 1317 م خط شمال و جنوب به يكديگر اتصال يافت .


راه آهن سراسري ايران از شمال بندر گز واقع در جنوب شرقي درياي خذر شروع شده و پس از عبور از شهرهاي ساري و قائم شهر وارد مناطق كوهستاني البرز گرديد و از گردنه مرتفع فيروزكوه به وسيله تونل ها و پلهاي متعدد گذشته و از طريق جلگه ورامين به تهران متصل مي شود .


سپس از زمين هاي هموار قم و اراك گذشته و از ايستگاه درود به بعد وارد مناطق كوهستاني لرستان مي گردد و پس از گذشت از تونلها و پلهاي متعدد در انديمشك به جلگه هموار خوزستان مي رسد و از كنار دزفول و شهر اهواز و پل عظيم كارون گذشته از يك سمت به خرمشهر و از طرف ديگر به بندر امام خميني در خليج فارس منتهي مي شود .


طول راه آهن سراسري 1394 كيلومتر و عرض آن 1435 ميلي متر و در طول آن 90 ايستگاه دائر است . مرتفع ترين نقطه راه آهن در شمال تونل گدوك است كه 2112 متر از سطح دريا ارتفاع دارد . بزرگترين پل فلزي راه آهن پل كارون در اهواز است كه 100 متر وطول و 51 چشمه دارد و مهمترين پلهاي شمال پل ورسك است كه يكي از شاهكارهاي صنعت پل سازي است كه در ابتدا و انتها خط آهن سراسري بندرگز و بندر امام ساخته شده است .

بعد از اتمام راه آهن سراسري از سال 1318 ساختمان سه رشته خط آهن ديگر بشرح زير شروع گرديد :


1) راه آهن تهران به مشهد 2) راه آهن تهران به تبريز 3) راه آهن قم به كاشان . راه آهن تهران به مشهد و راه تهران به تبريز ساخته شد و راه آهن قم به كاشان و همچنين خط آهن تبريز به مرز ايران و تركيه كه شبكه خط آهن ايران را به اروپا وصل مي كند به مرحله بهره برداري رسيد .
 

منبع: کتاب دائره المعارف مصور زرین - غلامرضا طباطبائی مجد - انتشارات زرین


 • يکشنبه 9 مرداد 1390-0:0

  باسلام دوستان عزیز اگر در دور بر خود کسانی رادارید که دارای سنی بیشتر از راه آهن می باشند واحداث آن را به خاطر می آورند حتما از آنان دراین مورد بپرسید و ذوق وشادمانی کودکانه را از آن روزهای گذشته در چهره آنان ببینید درضمن آنان به مسایلی اشاره خواهند کرد که درهیچ کتابی ثبت نشده اشت .

  • سه شنبه 30 مهر 1387-0:0

   yadetan raft ve ya nakhastid nami az sazandeye polha va khotute rah ahan tavassote almaniha bekhatere tasarrofe mosko sakhte shod. masume az bonn alman


   ©2013 APG.ir