تعداد بازدید: 2979

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 17 ارديبهشت 1388-0:0

استمرار مدیریت اسلامی

دکتر صلاحی-رئیس ستاد هماهنگی حمایتهای مردمی دکتراحمدی نژاد درمازندران-گفت: نهضت خدمت رسانی دولت نهم کارآمدی حکومت دینی را اثبات کرد.


اسحاق صلاحی- رئیس ستاد هماهنگی حمایتهای مردمی دکتراحمدی نژاد درمازندران- گفت: فراگیری گفتمان اصولگرایی به عزم پیگیر و جدی تمامی دلسوزان نظام اسلامی نیازدارد.

وی با اشاره به حمایت تمامی تشکل های اصولگرای فعال در عرصه سیاسی کشور و مازندران ازنامزدی دکتر احمدی نژاد در انتخابات آینده تصریح کرد : دکتراحمدی نژاد با آغاز نهضت خدمت رسانی صادقانه وبی منت در 4 سال گذشته کارآمدی نظام دینی دراداره امور کشور را به اثبات رسانده است.

 وی بابیان اینکه احمدی نژاد توجه تمامی گروه های اصولگرا در عرصه رقابت های انتخاباتی را متوجه خود کرده است یادآور شد : احمدی نژاد تنها نامزد جبهه متحد اصولگرایان در رقابتهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است .

صلاحی لزوم ایجاد فضای مبتنی برتعامل سازنده با تمامی گروههای سیاسی حامی دکتر احمدی نژاد را خاطر نشان کرد وافزود: ستادهماهنگی حمایتهای مردمی دکتراحمدی نژاد هیچگونه محدودیتی برای فعالیتهای تبلیغاتی اقشارمختلف مردم در راستای جلب آرای عمومی به نفع نامزد واحد اصولگرایان قائل نیست.

وی تصریح کرد: برگزاری سالم ورقابتی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فرصت مغتنمی است تا طعم شیرین استمرار مدیریت اسلامی به کام تشنگان خدمت چشانده شود.    ©2013 APG.ir