تعداد بازدید: 3090

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 24 ارديبهشت 1388-0:0

پلي به سوي پيروزي

مسئولان ستادهاي امتداد مهر مازندران و  ستادمحسن رضايي در استان معرفي شدند.


بنا بر خبر رسيده به مازندنومه؛مرتضي نوربخش ، هادي ابراهيمي ، شعباني ، مصطفي علمدار ، تصفيه ،نقي كلانتري ، عسكري محمديان ،رضا بذري، دكترمقدسي ،علي اخوان وسيدمرتضي احمدي به ترتيب به عنوان مسئولان كميته هاي اطلاع رساني و روابط عمومي ، سياسي ، كشاورزي ، ايثارگران ، اقشار و صنوف ، ورزشكاران ، قهرمانان ، تشكلهاي مذهبي ، پزشكان، مهندسي و روستايي معرفي شدند.

 همچنين ستادهاي امتداد مهر در شهرهاي بهشهر ، ساري ، نكا ، سوادكوه ، محمودآباد،تنكابن ،آمل به ترتيب به فلاح ، رضا نيك دوز، محمدغفاري ،مرتضي احمدي، داودمحمدزاده، حسين كاظمي، سيدعباس حسيني تفويض شد.


در همين راستا طي حکمي عباس رمداني به سمت دبير ستادمحسن رضايي در مازندران منصوب شد.

محسن رضايي در اين حكم گفته است: انتظار دارم با به كارگيري تمام استعدادها و ظرفيت‌هاي ممكن براي سازماندهي و مديريت كارآمد ستادهاي انتخاباتي و با هماهنگي رئيس ستاد استان اقدام شود.


در حكمي ديگر محسن رضايي رئيس ستاد انتخابات خودش را در مازندران معرفي كرد.


كانديداي دهمين دوره رياست جمهوري غلامعلي رنجبر را به اين سمت در مازندران منصوب كرد.

خاطرنشان مي کنيم رمداني-مدير سايت شمال نيوز-و رنجبر- استاد دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري-عضو شوراي مرکزي حزب اعتدال وتوسعه هستند.


  • جمعه 25 ارديبهشت 1388-0:0

    از بركناري مسئولين ستاد هماهنگي زيرنظرسردارصلاحي هم بنويسيد ازجمله ......


    ©2013 APG.ir