تعداد بازدید: 2776

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 ارديبهشت 1388-0:0

راه انتخاب

از طرف ستاد مهندس موسوي برگزار مي شود:سخنراني نجفقلی حبیبی و محمدرضا بهشتي در ساري و بابل 


همایش استادان دانشگاه های مختلف استان( اعم از دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، غیر انتفاعی، علمی کاربردی و پیام نور) روز جمعه اول خردادماه، ساعت 10 صبح برگزار مي شود.

مکان اين همايش ساری، میدان امام ، ساختمان زمان، دفتر ارتباط مردمی مهدس میرحسین موسوی است.

سخنران مراسم نيز دکتر نجفقلی حبیبی -دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور، مسؤول دفتر ارتباط مردمی مهندس موسوی در تهران و رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی-است.

در همين راستا دکتر سید محمد رضا بهشتی-فرزندشهید  آیت الله بهشتی- از طرف ستاد مهندس موسوي  در بابل سخنراني مي کند.

زمان اين برنامه پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه  ساعت 16 عصر است.مکان سخنراني روبروی شيرینی سرای بابل اعلام شده است.     ©2013 APG.ir