تعداد بازدید: 2770

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 ارديبهشت 1388-0:0

فيناليست ها و رده بندي در ماراتن انتخابات

يادداشتي از:دکتر سيف الرضا شهابي-تحليلگر سياسي،متولد1331بابل


 تا چند روز ديگر سوت مسابقه ماراتن انتخابات زده خواهد شد و 4 كانديداي اصلي به ترتيب حروف الفبا آقايان : احمدي نژاد ( محمود ) رضائي ( محسن ) كروبي ( مهدي ) موسوي ( مير حسين ) كه اكنون در حال گرم كردن خود هستند با تمام قدرت به رقابت با يكديگربر خواهند خاست.

 بر اساس وضعيت موجود با اين كه هم چنان احمدي نژاد از سايرين جلوتر است به نظر مي رسد رقابت اصلي  براي اول و دوم شدن بين نفر اول ليست الفبا ( احمدي نژاد ) با نفر آخر ليست الفبا ( موسوي )خواهد بود.

 دو نفر وسط ليست-رضائي و كروبي- در رده بندي بايد با هم رقابت كنند تا نفر آخر گروه 4 نفره قرار نگيرند؛ هر چند فعلا به نظر مي رسد كروبي از رضائي جلوتر باشد.

    اگر يكي از كانديداها موفق شود در مرحله اول از رقبا پيشي بگيرد به تنهائي بر روي سكوي قهرماني قرار خواهد گرفت و در اين صورت اين رقابت نائب قهرمان ندارد تا در سكوي دوم بايستد و نفر دوم با نفرات بعدي از نظر موقعيت تفاوت زياد نخواهد كرد؛اما اگر دو مرحله اي شود نائب قهرماني مفهوم پيدا مي كند و فينال  انجام خواهد گرفت و  امكان دارد در فينال نائب قهرمان پيشي بگيرد.

     در اين مسابقه نفس گير يراي نفر سوم سكوئي در نظر گرفته نشده، فقط بعداز انتخابات وزن هر كدام از دومي به بعد در ميان مردم مشخص مي شود.

 اميد است شركت كنندگان در اين مسابقه بعد از پايان مسابقه به ارزيابي عملكرد و اظهارات خوددر دوران فعاليت انتخاباتي بپرازند و علت عدم موفقيت را  مورد تجزيه و تحليل قرار بدهند.

     هر 4 كانديدا از شخصيت هاي شناخته مي باشند كه در 30 سال اخير در مناصب مختلف قرار داشتند و مردم تا حدودي نسبت به آن ها شناخت دارند. اكثريت مردم تا روزهاي پاياني مسابقات به تماشا مي نشينند و سپس تصميم نهائي را اتخاذ مي کنند.

 اميد است كانديداها خدا را براي 4 سال رياست جمهوري فراموش نكنند و منطق شان اين نباشد :

در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد           طاعت از دست نيايد، گنهي بايد كرد

     با همه آن چه در بالا ذكر شد مع الوصف انتخابات در ايران به قول معروف رو نداردو ممكن است دستخوش تحول بشود و نفر چندم رشد كند و انتخاب بشود.    ©2013 APG.ir