تعداد بازدید: 3117

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 31 ارديبهشت 1388-0:0

صابري:آيا بحران جهاني اقتصاد هم کار احمدي نژاد است؟

يادداشت علي صابري،رييس اصول گرايان استان مازندران در پاسخ به اظهارات عضو ستاد مهندس موسوي در استان.


مازندنومه:

چندي پيش آقاي علي صابري-فعال سياسي و رييس اصولگرايان استان مازندران-گفت وگوهايي با مازندنومه انجام داد وبرخي سياست هاي دوران نخست وزيري مهندس موسوي و عملکرد اصلاح طلبان را زير سئوال برد.

نگاه کنيد به اين لينک ها:

http://www.mazandnume.com/?PNID=V9503

http://www.mazandnume.com/?PNID=V9614

يادداشتي از طرف ستاد مهندس موسوي در پاسخ به اظهارات صابري به دست ما رسيده که در پي آمده است.در ادامه يادداشت صابري را هم که در واقع نوعي پاسخ به پاسخ است،مي خوانيد.

-------------

يادداشت عضو ستاد مهندس موسوي در استان:

جهت اطلاع آقای صابری باید گفت:ستاد آقای میر حسین موسوی در مازندران از لطف دولتمردان مهرورز تا ساعت 3 عصر روز یکشنبه نتوانستند حتی بنر های سفر آقای میر حسین موسوی را در سطح شهر ساری بچسبانند، باقی شهرهای پیش کش!اما در کمترین امکان اطلاع رسانی، خلق عظیمي جمع شدند.

 ما یک هفته رادیو و تلویزیون را قرق سفر مردمی و بی خرج!!!نمی کردیم و تریبون های نماز جمعه و مساجد و فرمانداری ها و نهادهاو.... تبلیغ سفر را نکرده بودند.بعد هم از سراسر استان آدم اتوبوسی نکشیدیم و به مرکز استان نیاوردیم و دبیرستان ها راتعطیل ننمودیم مهم تر این که مردم را به دنبالش ندواندیم!

دولت نهم آیات نازل شده ی خدا نیست که نتوان نقدش کرد.چطور شد که وقتی این دولت نقد می شود دوستان برآشفته می شوند و سطح تحمل آنان به شدت کاهش پیدا می کند و صغری های عجیب و کبری های غریبی به هم می بافند و بعد نتیجه می گیرند که:«اصلاح طلبان در حال زیر سوال بردن ارزشهای ما هستند»؟

شاید «ارزشهای ما»که گفته می شود غیر از ارزشهای ملی باشد که به نقد کشیده میشود آقایان تب می کنند.

این که ستادهای آقای میر حسین موسوی قادربه جذب آرای عامه نیستند تنها یک حرف است.دست اندر کاران انتخابات همسوی فکرآقای صابر قول بدهند که انتخابات سالم و بدون خدشه برگزار می شود ؛آن وقت معلوم خواهد شد که صدقه پراکنی هم نمی تواند آرای مردم را به سمت رئیس جمهورشان معطوف نماید.

چون مردم چهارسال را با بهاری خیالی سر کردند که شکوفه ای در باغ زندگی شان نشکفت تا جایی که شکفته ها هم پژمرده وهم خشک گردید.

پدر بزرگ های فکری امثال فکر صابری هم در طول 8 سال جنگ کاری جز چوب لای چرخ دولت خدمتگزار موسوی نمی انداختند.

واقعاً یاد آن متصدی 99نفر گرامی باد.تازه آقای میر حسین به خاطر ادارهی امور کشور در حال دفاع و جنگ می بایست به بخش کشاورزی اهتمام ویژه ای می بخشید تا پرتقال اسرائیلی و گندم آمریکایی و برنج هندی و انگور شیلیایی وارد نکند.

البته صنعت در دولت های قبلی در مازندران آزاد شده بود. حالا آقایان بفرمایند که دولت مهرورز برای صنعت ایشان،جزتعطیلی واحدهای صنعتی و اکثر تولیدی های شهرک های صنعتی استان چه کار دیگری انجام داده است؟

همفکر های آقای صابری بفرمایند که امام فرموده بودند:شما حتی قادر به اداره نانوایی شهر نیستید....

شما می دانید کار دولت چیست؟به کدام جریان سیاسی بعداز انقلاب فرموده بود تا دریابیم که کوپنی کردن اقتصاد در دوره ی جنگ برچه مبنایی بوده است؟اگر اندکی عینک را وارونه به چشم نگذاریم در خواهیم یافت سوریه و لیبی که حکومت های آنان فردی و پادگانی است به کدام یک از دولت دوره جنگ و دولت نهم می چسبد؟

عزل و نصب ها در همه ی دولت ها بوده و خواهد بود ولی آقایان بفرمایند که چرا مدیران کارآمد و با تجربه حتی از جامعه ی ایثارگری را اتوبوسی از دایره ی مدیریت اخراج کردند و کارنامه ی قبل مدیران فعلی را به افکار عمومی معرفی کنند.

در خصوص بیان مشکلات این دولت توسط اصلاح طلبان باید گفت که تمام شبکه ها تصویری و نوشتاری و شنوایی جزتعریف و تمجید کار دیگری برای دولت انجام نمی دهند لا اقل در ایام انتخابات اجازه بفرمایند اندکی به مشکلات پیش پا افتاده مثل چگونه هزینه کردن قریب به سیصد میلیارد دلار در طی سه سال و اندی اشاره کنیم!

در زمان همه ی دولت ها تورم بود حتی در دولت آقای خاتمی 10درصد تورم بود ولی نه 25 درصد آن هم با نفت بشکه ای 147دلاري.

اما يادداشت آقاي علي صابري،رييس اصولگرايان استان مازندران در پاسخ به يادداشت بالا:

 

1-حضرت امام در برهه اي خطاب به طلاب فرمودند که اگر مي خواهيد در خط اسلام و فقاهت باشيد ودر خط آمريکا نباشيد،ازجامعه مدرسين جدا نشويد.جامعه مدرسين به طور رسمي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را سازماني نامشروع اعلام کرد.اکنون که در آستانه انتخابات قرار داريم مهندس موسوي از سازمان مجاهدين-اين تشکل نامشروع-حمايت کرده است.همين قضيه نشان دهنده مخالفت جريان اصلاح طلب با ارزش هاست.


2-انتخابات هميشه سالم برگزارشده است.آقاي خاتمي از صندوق منتسب به اصول گراها بيرون آمد و آقاي احمدي نژاد هم از صندوق منتسب به اصلاح طلبان بيرون آمد.اين موضوع نشان مي دهد در جمهوري اسلامي ايران انتخابات سالم وتشکيک ناپذير است.اگر اصلاح طلب ها در بدنه دولت و وزارت کشور قرار ندارند،نبايد بدون دليل سلامت انتخابات را زير سئوال ببرند.


3-صنعتي شدن مازندران در زمان دولت نهم اتفاق افتادو اين قضيه جزو مصوبات اين دولت است. ورود محصولات کشاورزي به کشور نيز کار سرمايه داران است که هم اکنون ازموسوي حمايت کرده اند.واردکننده ها وسرمايه داران رابطه خوبي با احمدي نژاد ندارند.


4-قضيه اداره نانوايي و...هم مستند نيست.مستندات امام در صحيفه نور آمده است.آقايان توضيح دهند که انگشت اشاره امام به سوي چه جرياني بود؟اين گونه اتهامات نوعي دروغ پردازي و تهمت است.


5-تعداد مديراني که در دولت اصلاح طلبان تغيير يافتند،چند برابر تغيير يافتگان دولت نهم است.آن ها 5 هزار مدير رده پايين را هم حذف کردند اما تغييرات دولت احمدي نژاد درسطح مديران رده بالا بوده است.من مي توانم مصداقي در مورد عزل ونصب هاي دولت فعلي وقبلي آمار بدهم،اما براي حفظ آبروي افراد از آن در مي گذرم.به نظر من قضيه عزل ونصب ها شعار تبليغاتي اصلاح طلب هاست و خودشان مي دانند که قضيه برعکس است.


6-به زودي در مناظرات نامزدها و طرفداران آن ها همه شبهات اقتصادي دولت کنوني ودولت پيشين آشکار مي شود.آقايان بايد درباره پول هايي که در زمان صدارت آن ها به حساب دولت واريز نشده است،توضيح دهند. احمدي نژاد براي همه مسايل گفته شده و ادعاهاي آقايان توضيح قانع کننده دارد.


7-ما هم باور داريم که تورم در همه دولت ها وجود داشته است و به دولت احمدي نژاد اختصاص ندارد.اکنون با وجود توانسته موفق عمل کند.سئوال اين است که آيا بحران جهاني اقتصاد که در زمان رياست احمدي نژاد اتفاق افتاده،هم کار اين دولت است؟!دنيا مشکل اقتصادي دارد و خاص ايران نيست.    ©2013 APG.ir