تعداد بازدید: 1500

توصیه به دیگران 1

جمعه 9 مرداد 1388-0:0

خود اشتغالی و بهره وری از نوع دیگر!

 يك سارق بهشهري 36 دستگاه موتورسيكلت را در كمتر از يك ماه دزديد!


 "ع" 26  ساله اهل و ساكن بهشهر سارق این  36 دستگاه موتورسيكلت است.

 وی  كه سابقه سرقت كيفري داشته اقدام به سرقت موتورسيكلت از پاركينگ منازل مسكوني در خيابان‌هاي مهديه، امام، هنر، فرودگاه، گلستان، سلمان فارسي، 20 متري امت و خيابان سجاد مي‌كرد و موتور‌سيكلت‌ها را با پلاك به 13 مالخر در قره‌تپه و گلوگاه به قيمت 20 تا 50 هزار تومان مي‌فروخت.


 سارق در بازجويي‌هاي خود اعتراف كرد سرقت‌ها را به تنهايي بين ساعت 12 تا 14 ظهر و 18 تا 23 شب انجام مي‌داد.


 نامبرده علت سرقت‌ها را اعتياد به مواد مخدر و جدايي از دختر 14 ماهه و همسرش ذكر كرد.


farsnews خبر داد: همه مالخرها كه اهل گلوگاه و بهشهر هستند با اطلاعات سارق شناسايي شده‌اند و 10 مالخر دستگير و تحويل مراجع قانوني داده شدند.


 موتور‌سيكلت‌ها بدون اوراق شدن، تعويض پلاك و با پلاك به مالخرها فروخته مي‌شد.

گفتنی است بيشتر موتورسيكلت‌هاي مسروقه به‌ دليل داشتن متقاضي در روستاهاي بهشهر و گلوگاه با قيمت اندكي به فروش مي‌رسيد كه در اين باره 13 موتور‌سيكلت در گلوگاه و بقيه در روستاي قره‌تپه بهشهر به فروش رسيد.


‌خاطرنشان می کنیم سارق نگون‌بخت حين ارتكاب جرم توسط صاحبخانه يا شاكي به دام افتاد و به دست قانون سپرده شد.    ©2013 APG.ir