چهارشنبه 3 خرداد 1396-8:17

پروژه شکست روحانی و «مجاهدان شنبه »

برخی مدیران بازمانده از دولت احمدی نژاد در دولت کنونی، حتی حاضر نشدند یک «خدا قوت» هم به تیم ستادی انتخاباتی روحانی بگویند، اینک در این لحظات و روزها اسب هاشان را زین کرده اند و می خواهند در صف "مجاهدان شنبه" ظاهر شوند تا بلکه همچنان در دولت انتظار"دولت تدبیر و امید"جا داشته باشند/ این دسته از مدیران در رقابتهای انتخاباتی دوازدهم با محافظه کاری هرگز حاضر نشدند کوچکترین حمایتی از دولت تدبیر کنند و پا پیش بگذارند و از برنامه های دولت دوازدهم سخنی بگویند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سیاوش اسلامی سوادکوهی: اول: احمد کسروی -تاریخدان برجسته کشور- در تاریخ 18 ساله آذربایجان به نکته بسیار ظریفی اشاره دارد. او نقل می کند که پیروزی انقلاب مشروطه در روز جمعه بود. زمانی که پیروزی انقلاب قطعی شده بود، عده‌ای از افراد که هیچ نقشی در پیروزی آن نداشتند روز شنبه با یراق فشنگ و تفنگ و ژست های خسته انقلابی از خود عکس ها منتشر و نقش مبارزان پیروز را ادعا کرده، خود را در ابتدای صف حماسه آفرینان قرار دادند! ستار خان و باقر خان که هریک زخم های کهنه استبداد را برتن داشتند از این پیروزی و مجاهدت ادعایی نداشتند که این زیاده خواهان مجاهد شده در "شنبه" خویش را پیروز و برنده ی این مجاهدت بزرگ اعلام می کردند.

دوم: پروژه "شکست روحانی" در رقابتهای انتخاباتی دوازدهم به شکست کشیده شد. در این میان برخی مدیران سیاسی و اجتماعی دولت یازدهم حضور دارند که بازماندگان دولت دهم بودند و از هیچ قواعد و منطق سیاسی پیروی نکردند و همچنان بر مناصب شان ماندند. آن ها در مناصب مدیریتی بدون قبول داشتن طرح و برنامه های دولت یازدهم و در مهمترین پستهای مدیریت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان مدیران دولت تدبیر و امید ایفای نقش می کنند! این از عجایب روزگا ماست!

این دسته از مدیران در رقابتهای انتخاباتی دوازدهم با محافظه کاری هرگز حاضر نشدند کوچکترین حمایتی از دولت تدبیر کنند و پا پیش بگذارند و از برنامه های دولت دوازدهم سخنی بگویند.

 برخی از همین ها در دولت نهم و دهم در هسته ی داغ قدرت سیاسی برای دست یافتن به حداقل پست های مدیریتی، چهره آرائی کرده بودند و با دستانی از انگشترهای عقیق گران قیمت و لباس "احمدی نژادی" بر تن حاضرشده  بودند ازهمه قواعد سیاسی و عرف های شناخته شده میدان رقابت، اخلاقیات را قربانی کنند.

متاسفانه همین ها بودند که حتی حاضر شدند با میدان دادن به بی کفایت ها و بی لیاقت ها، حذف شایستگان و با کفایت ها را در دستور کاری خویش قرار دهند.

این جماعت امروز با رنگ عوض کردن حتی حاضر نشدند یک «خدا قوت» هم به تیم ستادی انتخاباتی بگویند و این لحظات و روزها اسب هاشان را زین کرده اند و می خواهند در صف "مجاهدان شنبه" ظاهر شوند تا بلکه همچنان در دولت انتظار"دولت تدبیر و امید"جا داشته باشند.

شاید آنها مردم و نخبگان سیاسی و کنشگران سیاسی انتخاباتی را در این مقطع فاقد حافظه تاریخی می دانند! به نظر این گروه به برخی از یاران و همراهان درون تشکیلاتی اصلاحات که پشتوانه فکری و فرهنگی و علمی تشکیلاتی ندارند، متکی هستند. این اصلاح طلب نماها متاسفانه با کم فروشی خود و خیانت به یاران صادق تشکیلاتی جریان سیاسی تدبیر و اصلاح، در همراه کردن مدیران دولت احمدی نژاد، خود را به تغافل می زنند تا بلکه از قبل خویش، آنها رابه نام و خود را احیانا به نان و شهرتی برسانند.

 از این قبیل افراد در درون تشکیلات که فهم سیاسی و اجتماعی انها نازل است، انتظاری نیست، زیرا در ادوار تاریخ، انسان های کوچک  و زبون در کارکردها و کارهای تشکیلاتی بزرگ  بوده اند و این گونه اتفاقات قابل پیش بینی است، اما از انسانهای بزرگ و فرهیختگان برجسته تشکیلاتی انتظاراتی داریم.

کوچکترین مماشات در مسامحه با این افراد و میدان دادن به انحراف درون تشکیلاتی ضربات جبران ناپذیری را بر جریان اصلاحات و اصلاح طلبان وارد خواهد کرد و نیازمند پایش و مراقبت حداکثری دارد.

نیروهای میدانی که در رقابتهای  انتخاباتی دوازدهم بسان شب پای مزرعه  لحظات شبهای انتخاباتی را پایش می کردند در این لحظات پس از پیروزی متاسفانه گرفتار یک سری از افراد با لاف توانمندی و "مجاهدان شنبه ای" مواجه شده اند که  درصدد مصادره کردن همه ی آن مرارتها و لحظات سخت کوران مبارزات بر آمده اند.