سه شنبه 25 دی 1386-0:0

زمستان و رو سیاهي

يادداشت روزنامه محلي بشيرمازندران


گاز نداریم و از نفتی که قرار بود پول آن بر سر سفره ها آورده شود،خبری نیست. تقریبا این روزها طبیعت قهر خود را به رخ این ملت و دولت می کشد. زمستان سرد است و امسال سردتر از چند سال پیش.

 اما همین اصولگرایان و دولت مداران حتما به خاطر دارند در ایامی که سید محمد خاتمی رییس جمهور بود به خاطر یک افت فشار ساده گاز آن هم برای یک روز چه بحرانی را آفریدند.

 خاطرشان هست که بیژن زنگنه وزیر نفت را به معذرت خواهی وادار کردند و فیلم آن را از رسانه ملی بارها پخش کردند. حالا نه تنها افت فشار بلکه قطعی گاز نه یک روز که روزها متوالی است دامن گیر کشور شده است. پس چرا رییس جمهور مردمی که خود را وامدار این مردم می داند از وزیر و زیردستان خود نمیخواهد که از مردم عذر خواهی کنند؟

 آن زمانی که گاز کشور را ( آنطور که می گویند با مبلغی ناچیز ) به چین فروخته می شد آیا به این روزها اندیشیده شده بود ؟ بالاخره زمستان تمام می شود اما باید دید که چه کسی می تواند رو سیاه نماند .

 با تعطیل کردن امروز و فردا که مشکل حل نمی شود. می توان یک سره تمام روزها را اصلا تعطیل کرد. ادارات ، مدارس ، دانشگاهها ، مراکز ، سینماها و .... آیا باز مشکل حل خواهد شد؟ و آیا این روش کشور داری است؟

 چگونه است که ما می توانیم برای مردم دنیا نسخه بپیچیم و برای این رییس جمهور و آن نخست وزیر نامه بدهیم اما کشور خود را نمی توانیم اداره کنیم؟

اگر همین هفته ای که با تعطیلی گذشت را دولت خاتمی برگزار کرده بود امروز نه تنها احزاب جناح راست بلکه کفن پوشان شهر قم نیز به میدان آمده بودند و فریاد بر می آوردند که کشور به فنا رفت. کشور را تعطیل می کنند بعد برای یک دیگر کارت شاد باش می فرستند که نه ترافیک بود و نه مشکلی بوجود آمد. بی آن که بدانند مشکل کجاست. جل الخالق.