پنجشنبه 23 خرداد 1387-0:0

زباله ما را با خود خواهد برد!

رئيس محيط زيست قائم شهر گفت:روزانه 830 تن زباله در اين شهر توليد مي‌شود.


مريم موسوي اظهار داشت: در شهرستان قائم شهر روزانه بيش از 130 تن زباله شهري و 700 تن زباله روستايي توليد مي شود.


وي افزود: دفن كردن زباله از جمله روش هاي مورد استفاده براي از بين بردن زباله‌هاست و اين روش از نظر زيست محيطي صحيح نيست.


 
وي تصريح كرد: احداث كارخانه كمپوست در اين شهرستان تاثير زيادي در ساماندهي زباله هاي شهري و روستايي دارد. 

 ميزان توليد روزانه زباله در مازندران دو هزار و 500 تن و اعتبار مورد نياز براي مديريت پسماند استان 40 ميليارد تومان است كه 16 ميليارد تومان از اين اعتبار تنها براي تجهيز ناوگان حمل و نقل زباله‌ها و احداث مراكز بارگيري زباله ها مورد نياز است.


يكي از شهرهاي استان مازندران كه در زمينه توليد زباله با مشكل زيادي مواجه است، قائم شهر است؛ به نحوي كه اين شهرستان با حدود 300 هزار نفر جمعيت، روزانه بيش از 130 تن زباله شهري توليد مي‌كند.


در نظر گرفته شدن يك كارخانه كمپوست با اعتباري بالغ بر 25 ميليارد ريال در شهرستان راه‌اندازي شود كه محل احداث اين كارخانه از سوي شهرداري مشخص شده و عمليات اجرايي آن در آينده نزديك آغاز مي‌شود.

در سفر رياست جمهوري پنج ميليارد تومان براي ساماندهي زباله شهري و روستايي به مازندران اختصاص يافت.(farsnews)