يکشنبه 26 خرداد 1387-0:0

سه مازندراني در كميسيون صنايع

نمايندگان ساري،قائم شهر و تنكابن به عضويت كميسيون صنايع و معادن مجلس درآمدند.


عزت الله اكبري نماينده قائم شهر،علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري و ابوالفتح نيكنام نماينده تنكابن
با راي روساي شعب 15 گانه بررسي اعتبارنامه نمايندگان ملت، به عضويت كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درآمده اند.

حضور نريمان نماينده بابل هم در کميسيون عمران مجلس هشتم هم قطعي است.

لاريجاني گفته بود كميسيون هاي مجلس ظرف ‪ ۱۰‬روز آينده تشكيل خواهد شد.